Een enquête onder de leden van de Museumvereniging maakte recent duidelijk dat een van de vijf musea vreest in mei geen salarissen, vakantiegeld of rekeningen te kunnen voldoen.

Een enquête onder de leden van de Museumvereniging maakte recent duidelijk dat een van de vijf musea vreest in mei geen salarissen, vakantiegeld of rekeningen te kunnen voldoen.

Inmiddels bieden regelingen uit het noodpakket banen en economie en coulancemaatregelen van het ministerie van OCW, andere overheden en publieke en private fondsen enige verlichting. Maar de tijdelijke sluiting duurt tot ten minste 20 mei en bij een veilige en verantwoorde heropening zullen de publieksinkomsten waarschijnlijk lager uitvallen. Om ervoor te zorgen dat musea meer geld in kas hebben, heeft de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, een bijzonder besluit genomen. De kaart-accepterende musea ontvangen een voorschot ter grootte van twee maanden kaartbezoek. In totaal gaat het om circa 10 miljoen euro. De hoogte van het voorschot aan een museum hangt samen met de bezoekvergoeding over 2019. Het voorschot wordt verrekend met de nabetaling over 2020.

Publiekscampagne 'Bewaar je kaart, geniet later' is succesvol

De Museumkaart doet er alles aan om - ook tijdens de tijdelijke sluiting - een zo groot mogelijk publiek in contact te blijven brengen met museale collecties, bijvoorbeeld door de digitale Nationale Museumweek die vorige week plaatsvond. Ook is er de publiekscampagne Bewaar je kaart, geniet later. Daarin worden kaarthouders opgeroepen geen gebruik te maken van verlenging van de doorlooptijd die ze automatisch krijgen, maar dit om te zetten in een ‘donatie’ aan de musea. Tot nu toe heeft maar liefst 92% van de ruim 25.000 kaarthouders die gehoor gaven aan deze oproep gekozen voor donatie. Ook wordt kaarthouders gevraagd hun kaart te verlengen, juist nu, zodat inkomstenderving uit de Museumkaart wordt geminimaliseerd.

Een bestuurlijk akkoord voor musea is hoognodig

De Museumvereniging is blij de musea financieel te kunnen ondersteunen, maar roept ook op tot een bestuurlijk akkoord tussen rijk, provincies en gemeenten voor passende steun aan álle musea: ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het steunpakket zou volgens de vereniging als volgt moeten zijn opgebouwd:

  1. Tegemoetkoming in de doorlopende huurkosten van musea voor panden die (on)middellijk door overheden worden geëxploiteerd en van de gemeentebelastingen; geschat op 45 miljoen euro.
  2. Investering in een overbruggingsfonds voor musea voor herstel van het werkkapitaal en van de vraaguitval, ter grootte van 55 miljoen euro
  3. Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.

Over de Museumvereniging en de Museumkaart

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Samen werken zij aan het versterken van het publiek belang van musea door een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. De vereniging is uitgever van de Museumkaart. Doel van de kaart is Nederlanders voordelig toegang te bieden tot allerlei interessante musea en hun schitterende collecties. En musea trekken daardoor meer bezoekers en hebben meer inkomsten. Ruim 1,4 miljoen mensen hebben een Museumkaart.

Het principe achter de Museumkaart is eenvoudig. Het bedrag dat kaarthouders voor de Museumkaart betalen gaat in een grote pot. Het geld in die pot wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Dit gebeurt op basis van de toegangsprijs en het aantal kaartbezoeken dat musea krijgen. Zo komen alle inkomsten ten goede aan de deelnemende musea. De Museumkaart is goed voor 10% van de eigen inkomsten van de museumsector in Nederland. In 2019 hebben zo'n 1,4 miljoen kaarthouders ruim 9 miljoen bezoeken gebracht waarvoor de musea meer dan 60 miljoen euro hebben ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat de sector in 2019 zonder Museumkaart bijna € 40 miljoen minder aan entreegelden zou hebben gekregen. Bovendien besteden Museumkaarthouders ook nog een fors bedrag in museumwinkel en -horeca. Al met al draagt de Museumkaart substantieel bij aan het verdienvermogen van musea.

De Museumkaart, een initiatief van de musea zelf, bestaat sinds 1981. De exploitatie van de kaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk. De stichting is onderdeel van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea. De Museumvereniging is daarnaast initiatiefnemer van de Nationale Museumweek, het digitale platform Museumkids en de Museumkidsweek. Juist in onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea hun bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Want alleen samen vertellen musea het steeds veranderende verhaal van onze samenleving.

Bron en meer informatie: www.museumvereniging.nl