Gastvrij Nederland vraagt in een brief aan staatssecretaris Mona Keizer om perspectief voor de gastvrijheidssector. Concreet komt dat neer op verlenging van de steunmaatregelen + het aanpassen van regelingen voor bedrijven die nu nog onvoldoende in aanmerking komen.

Gastvrij Nederland vraagt in een brief aan staatssecretaris Mona Keizer om perspectief voor de gastvrijheidssector. Concreet komt dat neer op verlenging van de steunmaatregelen + het aanpassen van regelingen voor bedrijven die nu nog onvoldoende in aanmerking komen.

In de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat zij de maatregelen om het coronavirus in te dammen verlengt. De meeste bedrijven binnen de totale sector zijn – noodgedwongen – gesloten, de horeca en de musea in ieder geval tot 20 mei en de vergunningplichtige evenementen zijn tot 1 september verboden. De bedrijven die niet gesloten zijn, hebben te kampen met forse omzetverliezen door vraaguitval.

Geschatte schade

Het geschatte omzetverlies voor de brede sector voor 2020 is zeer fors en zal naar schatting oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Onderstaand een niet-volledige eerste indicatie van dit omzetverlies met waar mogelijk een indicatie van het banenverlies:

  • - Evenementen: omzetverlies 3,5 mld. en 48.000 banen
  • - Reizen: omzetverlies 8,5 mld.
  • - Horeca: omzetverlies tussen 3,7 – 7,5 mld.
  • - Watersport & Recreatie: omzetverlies 1,2 mld. en 23.000 banen
  • - Dagrecreatie: omzetverlies 1,7 mld.
  • - Ondernemende sportsector: omzetverlies tussen 500 mln. – 650 mln.
  • - Touringcarsector: omzetverlies 500 mln.

Steun tot nu toe; prima, maar met hiaten

Gastvrij Nederland laat weten dat zij de regering dankbaar zijn voor de steun tot dusver. Toch constateren zij dat het pakket ondanks de aanpassingen nog steeds hiaten vertoont en onvoldoende is om de sector door deze crisis heen te helpen.

Zo bieden de steunmaatregelen geen goede oplossing voor sectoren die te maken hebben met seizoensarbeid en hebben bedrijven meer nodig dan alleen een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarnaast is het pakket in dit stadium gericht op versterking van de liquiditeit, maar nu de crisis langer duurt raken ook de solvabiliteit en het eigen vermogen in gevaar. Bedrijven in deze sector zijn gewend om in een keten samen te werken. De maatregelen zijn onvoldoende voor de ondernemers die meer achterin de keten zitten, te compenseren. Tot slot zijn er ondernemers, zoals in de reissector en in de evenementen, zakelijke bijeenkomsten en B2B events, die 2020 en ook 2021 als een verloren jaar moeten beschouwen.

Aanvullende steunmaatregelen gevraagd

Volgens Gastvrij Nederland is het noodzakelijk dat het pakket steunmaatregelen verlengd en verbreed wordt en voldoende sectorspecifieke maatregelen bevat. Gastvrij Nederland pleit voor:

  • Verlenging en verbetering van maatregelen ter compensatie van de loonkosten
  • Maatregelen ter compensatie van vaste lasten en omzetverlies
  • Een steunfonds om een overheidsgarantie te kunnen hebben voor annuleringen en compensatie van niet terugvorderbare annuleringskosten.

Daarnaast dient in de besluitvorming inzake het overheidsbeleid meer en beter gekeken te worden naar de economische consequenties en naar wat wél mogelijk is. Ondernemers willen perspectief op een toekomst. Zij bereiden zich voor op heropening binnen de richtlijnen van de 1,5 meter economie, waarbij opgemerkt dient te worden dat financiële steun noodzakelijk blijft gelet op het onrendabele karakter.

De samenwerkende branche organisaties vragen ook om een financiële bijdrage aan hersteloffensief, naast de cofinanciering door provincies en sectorpartners. Dit hersteloffensief draagt direct bij aan het herstel van het structureel verdienvermogen van bedrijven in de sector

Gastvrij Nederland biedt aan, om als overkoepelend platform, een
coördinerende rol te vervullen bij de invulling en uitvoering van maatregelen.

Bron en meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl