In de reisbranche voorzien nagenoeg alle ondernemers een lagere omzet. In de horeca denkt per saldo 90 procent een lagere omzet te behalen. Onder ondernemers actief in cultuur, sport, recreatie, en andere soorten persoonlijke dienstverlening verwacht per saldo 80 procent van de ondernemers een lagere omzet.

In de reisbranche voorzien nagenoeg alle ondernemers een lagere omzet. In de horeca denkt per saldo 90 procent een lagere omzet te behalen. Onder ondernemers actief in cultuur, sport, recreatie, en andere soorten persoonlijke dienstverlening verwacht per saldo 80 procent van de ondernemers een lagere omzet.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Afname werkgelegenheid verwacht

Naast de lagere omzet verwachtten in april veel ondernemers ook dat hun personeelssterkte gaat afnemen in het tweede kwartaal. Een maand eerder waren ondernemers per saldo nog positief over de verwachte personeelssterkte. In de horeca denkt per saldo meer dan de helft van de ondernemers met minder personeel te werken. Ook in de reisbranche, in de sport en recreatie en de overige persoonlijke dienstverlening verwacht circa de helft krimp van het personeelsbestand.

Weer meer ondernemers negatief over het economisch klimaat

In april waren er wederom meer ondernemers in consumentgerichte bedrijfstakken die verwachtten dat het economisch klimaat gaat verslechteren dan die aangaven te verwachten dat het gaat verbeteren. Per saldo waren er in april beduidend meer negatief gestemde ondernemers dan in maart 2020. De reissector, horeca en recreatie voeren de lijst van negatieve verwachtingen aan. Op 12 maart en in de weken daarna zijn ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht geworden.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl