"De Toerismesector was een van de eerste sectoren die hard werd geraakt door de coronacrisis, en zal waarschijnlijk het langs last hebben van de gevolgen.". Dat zegt EU commissaris Thierry Breton, die verder pleit voor een herstelstrategie met een looptijd tot 2027.

"De Toerismesector was een van de eerste sectoren die hard werd geraakt door de coronacrisis, en zal waarschijnlijk het langs last hebben van de gevolgen.". Dat zegt EU commissaris Thierry Breton, die verder pleit voor een herstelstrategie met een looptijd tot 2027.

Thierry Breton vind dat de toerismesector meer steun nodig heeft in de aanhoudende COVID-19-crisis door middel van specifieke maatregelen, financiering, meer coördinatie op EU-niveau en een gerichte routekaart. Hij pleit voor een sectorspecifiek herstelplan en strategie.

De toeristische sector steunen

Naast het bieden van zekerheid via korte termijn financiering, wil de commissaris dat het toerisme ook gebruik kan maken van een herstelplan op de langere termijn. Hij wil dat dit een onderdeel wordt van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027).

Combinatie met duurzame doelstellingen

De commissaris wil het herstelfonds ook gebruiken om de toerismesector te hervormen en opnieuw uit te vinden. Hij stelt daarom voor om dit najaar een Europese toerismetop over duurzaam toerisme te organiseren.

Consequenties en duidelijkheid maatregelen

Diverse leden van het Europees Parlement vroegen ook om meer duidelijkheid over reis- en bewegingsbeperkingen die de komende maanden van kracht zijn, waaronder mogelijke verboden op het bezoeken van stranden vanwege regels voor sociale afstand.

De commissaris legde uit dat er voldoende garanties voor veiligheid en beveiliging nodig zijn voordat dergelijke beperkingen worden opgeheven. Hij voegde eraan toe dat het werk om het reizen te vergemakkelijken aan de gang is en dat er voor de zomer meer duidelijkheid zal zijn.

Ook de voucherregelingen voor annuleringen kwamen ter sprake. De commissaris verzekerde de leden van het Europees Parlement dat rechten van consumenten beschermd blijven en dat lidstaten hun toeristische bedrijven kunnen ondersteunen door liquiditeit te bieden aan bedrijven, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag van reizigers om terugbetaling.

Meer informatie: Europees Parlement