Het kabinet heeft besloten de meeste corona-maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. De recreatiesector had negen protocollen ingediend om de anderhalve meter economie in gang te zetten. Dat heeft dus niet geleid tot verruimde mogelijkheden.

Het kabinet heeft besloten de meeste corona-maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. De recreatiesector had negen protocollen ingediend om de anderhalve meter economie in gang te zetten. Dat heeft dus niet geleid tot verruimde mogelijkheden.

HISWA-RECRON directeur Geert Dijks ziet de economische druk op de watersport en recreatiesector enorm toenemen: "Door de maand verlenging, onder dezelfde zware restricties, gaan heel veel bedrijven in de problemen komen. Je kunt de hele meimaand nu wel wegstrepen. Veel bedrijven zijn wel open, maar hebben nauwelijks bezetting. Dat is een harde klap voor deze seizoensgebonden sector van watersport en verblijfsrecreatie. De marges zijn traditioneel laag, dus het is nu al bijna onmogelijk om nog zwarte cijfers te realiseren. Voor bedrijven die recent flink hebben geïnvesteerd, en daardoor weinig reserve hebben, is de situatie helemaal zuur. Dat zijn juist vaak zeer gezonde bedrijven die door de crisis in de problemen komen."

Banen op tocht

De schade voor de sector neemt toe door deze verlenging. De prognose voor de komende periode is één miljard euro schade. De maatregelen hebben immers ook effect op de maand juni. Daarmee staan bijna 20 duizend banen op de tocht.

Helpen de steunmaatregelen dan niet voldoende om de gezonde bedrijven door de crisis heen te loodsen?

Dijks: "Er gaat, wat betreft de steunmaatregelen, nog teveel mis als het de recreatiesector betreft. De TOGS regeling, waarmee de ondernemers een bijdrage van € 4000 ontvangen is misschien voor de kleinere bedrijven een leuk steuntje. Voor de grotere bedrijven is dit een druppel op de gloeiende plaat. Als we alle TOGS uitkeringen afzetten tegen schade tot en met mei, dan komen we uit op een vergoeding van 1,2%. Ook op gebied van de dekking van personeelskosten is de recreatiesector de dupe van een weeffout in de NOW regeling. Als peildatum voor personeelskosten wordt de maand januari aangehouden. Dat is voor de recreatiesector juist het moment dat de sector nog moet opstarten en de personeelskosten erg laag zijn."

De anderhalve meter economie

De persconferentie van Mark Rutte bracht voor HISWA RECRON op z'n zachtst gezegd 'niet waarop ze gehoopt hadden'. Dijks: "De afgelopen periode is aan de brancheorganisaties gevraagd om protocollen te maken voor de anderhalve meter economie. Wij hebben voor zeven bedrijfstypen (o.a. campings, jachthavens, bungalowparken, zeilscholen, groepsaccommodatie, outdoor & dagrecreatie), maar ook voor gasten die op pad gaan buiten het bedrijf protocollen en gedragscodes aan het crisisteam opgestuurd . Het was dan ook teleurstellend dat er in de persconferentie zelfs helemaal niet werd ingegaan op de voorstellen vanuit de branches. Naast HISWA-RECRON hadden ook divers andere branches hier hard aan gewerkt. Bovendien sloot Rutte zijn vragenrondje af met de opmerking dat hij zelf geen vakantie zou boeken omdat hij bang is dat hij zijn geld kwijt raakt. Dat is nu niet bepaald een antwoord waar je als toeristisch recreatieve sector op zit te wachten. We rekenen nu wel op een steunfonds om Nederland Vakantieland in stand te houden"

Overleg met veiligheidsregio's

Ondanks dat er in enkele regio’s een lockdown geldt, is het grootste deel van de bedrijven gewoon open maar met een zeer lage bezetting. Nu er vanuit de nationale overheid geen handreiking is gedaan, gaat HISWA-RECRON vandaag in overleg met de 25 veiligheidsregio’s om de protocollen toe te lichten en de mogelijkheden bekijken voor verruiming van openstelling. Vanwege het aanhoudende thuisblijfadvies en het ontbreken van buitenlandse gasten is de bezetting nu en ook de komende maand zo laag dat verruiming geen probleem moet vormen.

Meer informatie: www.hiswarecron.nl