Amsterdam wil vakantieverhuur vanaf 1 juli 2020 verbieden in 3 wijken in het centrum van de stad omdat de leefbaarheid daar ernstig onder druk staat. In de overige wijken is toeristische verhuur alleen mogelijk onder strenge voorwaarden.

Amsterdam wil vakantieverhuur vanaf 1 juli 2020 verbieden in 3 wijken in het centrum van de stad omdat de leefbaarheid daar ernstig onder druk staat. In de overige wijken is toeristische verhuur alleen mogelijk onder strenge voorwaarden.

Het voorstel om verbodsgebieden in te stellen is vrijgegeven voor inspraak van 17 april tot en met 28 mei 2020.

De stad wil vakantieverhuur vanaf 1 juli 2020 verbieden op de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid, en er komen strenge voorwaarden voor vakantieverhuur in de overige 96 wijken van Amsterdam.

Buitengewoon veel toeristen

Deze maatregelen zijn een unieke vervolgstap in de strijd tegen overlast van vakantieverhuur. Uit onderzoek door Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) naar de toeristische draagkracht in alle 99 wijken in Amsterdam, blijkt dat er buitengewoon veel toeristen zijn op de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. De leefbaarheid voor bewoners staat ernstig onder druk. Daarom wordt vakantieverhuur van de eigen woning in deze wijken verboden. Het onderzoek door OIS wordt elke 2 jaar uitgevoerd, waardoor het mogelijk is dat in de toekomst andere verbodswijken gaan volgen.

25.000 advertenties per maand

De toeristische verhuur van woningen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Zo heeft 1 op de 15 woningen in Amsterdam op Airbnb gestaan en is het aanbod van woningen vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand op de verschillende verhuurplatforms.

Vergunning vakantieverhuur

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 januari 2020 is vakantieverhuur momenteel alleen mogelijk met een vergunning. Hiervoor richt Amsterdam een vergunningstelsel in vanaf 1 juli 2020. Dit betekent dat vanaf 1 juli in 96 wijken in Amsterdam een vergunning nodig is om een woning te mogen verhuren aan toeristen. In de 3 wijken waar vakantieverhuur is verboden, worden géén vergunningen verleend.

Handhaving

Op vakantieverhuur wordt in Amsterdam al streng gehandhaafd met hoge boetes van € 20.750,- voor illegaal gebruik. De regels waar vakantieverhuur in Amsterdam aan is gebonden blijven ook met de nieuwe vergunning van kracht, maar zijn door het afgeven van vergunningen nog beter te handhaven. Zo moet de woning daadwerkelijk bewoond zijn en mag er maximaal 30 nachten per jaar worden verhuurd aan maximaal 4 personen. Ook treedt de meldplicht weer in werking. Deze maatregel geldt niet voor eigenaren van een Bed and Breakfast (B&B). Voor het uitbaten van een B&B is al een vergunning nodig en gelden wijkquota.

Er is een inspraaktermijn van van 17 april tot en met 28 mei ingesteld.

Meer informatie: www.amsterdam.nl