De schade in de toeristisch sector in Zuid-Limburg, door de maatregelen rond de coronacrisis wordt berekend op 5,4 miljoen Euro per dag. Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing hebben een plan opgesteld om bij een opheffing van de Corona lockdown direct een uitvoeringsplan in werking te stellen om de toeristische sector van Zuid-Limburg er economisch gezien weer bovenop te helpen.

De schade in de toeristisch sector in Zuid-Limburg, door de maatregelen rond de coronacrisis wordt berekend op 5,4 miljoen Euro per dag. Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing hebben een plan opgesteld om bij een opheffing van de Corona lockdown direct een uitvoeringsplan in werking te stellen om de toeristische sector van Zuid-Limburg er economisch gezien weer bovenop te helpen.

Maar de schade voor de regio is overigens vele malen groter, want niet alleen de toeristische sector wordt geraakt. Ook bakkers, slagers, boeren, verenigingen en bedrijven die leveren aan het toerisme verliezen hun toeristische klanten.

Anya Niewiera (directeur Visit Zuid Limburg) en Leontien Mees (directeur Maastricht Marketing) stelden een uitgebreid rapport op waarin o.a. vijf adviezen worden gegeven voor de nationale aanpak:

  • Eerste nationale opgave = DELTAPLAN Toerisme
  • Tweede nationale opgave = overeind houden van ondernemers
  • Derde nationale opgave = garanderen slagkracht van gemeenten
  • Vierde nationale opgave = herstel bezoek
  • Vijfde nationale opgave: meten = weten = nationale data voor regio’s

Regionale aanpak

Op regionaal niveau adviseren beide directeuren om de recent verschenen Visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 als basis te nemen voor het hersteloffensief. Deze integrale visie – momenteel in vaststellingsfase bij de zestien gemeenten – bouwt voort op de nationale denklijn ‘Waardevol Toerisme’ (2019, Raad voor de Leefomgeving) en wortelt in een sterke regionale samenwerking. De pijlers van deze visie zijn, kwaliteit, verleiden, beleving, vernieuwing en ondernemerschap.

Bron en meer informatie: https://partners.visitzuidlimburg.nl