Er wordt (eindelijk) ook rekening gehouden met de recreatiesector bij de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Met ingang van 15 april kunnen bedrijven die vallen onder de onderstaande reeks van SBI codes ook gebruik maken van de regeling.

Er wordt (eindelijk) ook rekening gehouden met de recreatiesector bij de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Met ingang van 15 april kunnen bedrijven die vallen onder de onderstaande reeks van SBI codes ook gebruik maken van de regeling.

(De onderstaande reeks is een selectie uit het totaal aantal SBI-codes. Deze zijn vooral relevant voor de recreatiesector. )

 • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 50.30
 • Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 55.20.1
 • Jeugdherbergen en vakantiekampen 55.20.2
 • Kampeerterreinen 55.30
 • Kantines en contractcatering 56.29
 • Videotheken 77.22
 • Zeil- en surfscholen 85.51.1
 • Overig sport- en recreatieonderwijs 85.51.9
 • Openbare bibliotheken 91.01.1
 • Kunstuitleencentra 91.01.2
 • Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 91.01.9
 • Monumentenzorg 91.03
 • Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 91.04.1
 • Natuurbehoud 91.04.2
 • Hengelsport 93.19.2
 • Verzorgen van vistochten 93.19.3
 • Overige sportactiviteiten (rest) 93.19.9
 • Jachthavens 93.29.1
 • Overige recreatie (rest)(geen jachthavens) 93.29.9

Via de regeling TOGS kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie.

Ook maatregelen voor verbeterde kredietvoorziening

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Noodpakket economie en banen

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via een breed noodpakket. Daarin zitten naast bovengenoemde maatregelen ook de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) en extra ondersteuning voor zzp’ers (TOZO). Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen.

Bron: Persbericht ministerie EZ

Overzicht van SBI codes van bedrijven die voor de TOGS regeling in aanmerking komen (de tweede extra tranche)