Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies.

Zie ook aankondiging: Nieuw fonds stimuleert hergebruik boerderijen

Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met financiële kennis over het proces van herbestemmen, verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Op de website is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit ervaren specialisten die gezamenlijk de noodzakelijke kennis inbrengen om ingediende projecten op alle aspecten te kunnen beoordelen. Op de website zijn de beoordelingscriteria te vinden die de commissie hanteert. De procedure voor het indienen van een aanvraag is beschreven en er wordt uitgelegd hoe de afhandeling en (eventuele) toekenning van een bijdrage plaatsvinden.

De eerste ronde sluit op 1 mei 2020. De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021.

Meer informatie: www.boerderijenfonds.nl