Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de vrijetijdssector in Drenthe. Horecagelegenheden zijn gesloten, evenementen gaan niet door en hotels en vakantieparken hebben het druk met annuleringen en omboekingen.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de vrijetijdssector in Drenthe. Horecagelegenheden zijn gesloten, evenementen gaan niet door en hotels en vakantieparken hebben het druk met annuleringen en omboekingen.

Verzamelde informatie op: #CoronaRecreatie

Uit een peiling onder 370 ondernemers blijkt dat de impact fors is. Ondernemers maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van het coronavirus.

Driekwart van de ondernemers geraakt door coronacrisis

De peiling is uitgevoerd tussen vrijdag 13 maart en dinsdag 17 maart. Driekwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan in de afgelopen week hinder te hebben ondervonden van de uitbraak van het coronavirus. Een meerderheid merkte dit in dalende bezoekersaantallen (56%) en minder (vroeg)boekingen (36%). De invloed op personeel en personeelsplanning is bij een zesde van de bedrijven merkbaar. Na de afgekondigde maatregelen van afgelopen zondag ging ruim de helft van alle dagrecreatieve bedrijven dicht. Voor een aantal bedrijven moet het seizoen nog starten.

Impact sterk voelbaar

Ondernemers ervaren de situatie als heftig en de impact wordt steeds sterker gevoeld. De ervaren grootte van de impact neemt gedurende de looptijd van het onderzoek toe van 53 naar 64 (op schaal van 0 tot 100). Een derde van de ondernemers ontving afgelopen week al minder bezoekers. Ook de boekingen en reserveringen voor de aankomende weken namen afgelopen week al fors af. Tweederde van de ondernemers melden annuleringen voor de komende maanden. Ondernemers kunnen nog lastig een schatting maken van de inkomstenderving. Zij verwachten een flinke financiële tegenslag.

“De meeste boekingen vinden in het voorjaar plaats” zegt Miranda Horstman van Marketing Drenthe. “Ruim twee derde van de toeristische overnachtingen in Drenthe vindt plaats in het tweede en derde kwartaal blijkt uit de CBS-cijfers en ook de meeste uitstapjes worden in de lente en zomer gemaakt. Een meerderheid van de ondernemers verdient het leeuwendeel van de omzet dan ook in deze periode. De coronacrisis heeft daarom een grote financiële impact op hen.”

Zorgen nemen toe

Ondernemers maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen (94%), maar ook over de invloed op de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van het virus. Zeven op de tien ondernemers maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf, een kwart heeft hier zelfs ernstige zorgen over. De zorgen omtrent personeel zijn sterker onder dagrecreatieve bedrijven en nemen steeds verder toe.

Besluiten kabinet heftig maar begrijpelijk

Ondanks de grote impact staan ondernemers achter het beleid van de overheid. Slechts 11% kan zich niet vinden in de gekozen route. De steun van ondernemers is toegenomen na de sluiting van de horeca van afgelopen zondag. Ondernemers geven aan de diverse informatiekanalen goed te volgen en hebben vooral behoefte aan duidelijke communicatie en een goede financiële afwikkeling. Ook rekenen ze op Marketing Drenthe als de storm is gaan liggen. Dan mag de campagnedruk flink worden opgevoerd.

Partijen maken zich hard voor de sector

De verschillende betrokken partijen in de Drentse vrijetijdssector, waaronder Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe, voeren intensief overleg om de sector straks zo snel mogelijk weer vooruit te helpen. Ze doen er alles aan om de sector de hulp te bieden die het nodig heeft. Marketing Drenthe heeft campagnes op een laag pitje gezet en maakt plannen om straks in volle vaart van start te kunnen. Op landelijk niveau heeft Gastvrij Nederland, Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, voor snelle hulp voor de sector.

Bron en meer informatie: Marketing Drenthe