Gastvrij Nederland doet namens de sector een dringend beroep op het kabinet om spoedig met steun- en herstelmaatregelen te komen met en voor de branche.

Gastvrij Nederland doet namens de sector een dringend beroep op het kabinet om spoedig met steun- en herstelmaatregelen te komen met en voor de branche.

Verzamelde informatie op: #CoronaRecreatie

NBTC heeft de campagneactiviteiten voor maart en april opgeschort. Ook zijn er de komende maanden geen actieve PR & Influencer werkzaamheden.

Gastvrij Nederland doet dringend beroep op het kabinet

Een sectorspecifiek pakket is noodzakelijk aanvullend op de scenario’s en het noodpakket dat vorige week door VNO-NCW en MKB-Nederland is gepresenteerd. Redenen voor een sectorspecifiek pakket zijn:

  • De gastvrijheidssector is een sector met veel kleine familiebedrijven met een beperkt werkkapitaal, de sector is arbeidsintensief en heeft veel vaste lasten en verplichtingen.
  • Het is een sector met bedrijven waar mensen samenkomen (dus zeer kwetsbaar) en dergelijke bedrijven worden als eerste geraakt als mensen uit angst (of zoals nu verplicht) wegblijven.
  • Een groot deel van de jaaromzet verdienen deze bedrijven in een beperkte periode in het jaar, namelijk tussen april en oktober.
  • De bedrijven zijn afhankelijk van verkoop van vergankelijke tijdslots (arrangementen, bedbezetting, stoelbezetting) en niet van verkoop van producten die op voorraad kunnen worden gehouden en op een later moment kunnen worden verkocht.
  • Tot slot ontbreekt in een groot deel van de sector het inhaaleffect, omzet die ondernemers in het seizoen niet maken, kunnen zij op een ander moment niet meer inhalen. Overbruggingskredieten zijn voor de gastvrijheidssector om deze reden moeilijker af te lossen.

Lees de volledige brief van Gastvrij Nederland aan het kabinet.

Cijfers verblijfstoerisme Nederland komende periode

Eén van de redenen voor een sectorspecifiek pakket die Gastvrij Nederland benadrukt in de haar brief aan het Kabinet is het feit dat het verblijfstoerisme in Nederland met name tussen april en oktober het grootst is. De totale economische waarde van de recreatie en toerisme sector in Nederland bedraagt 87,5 miljard euro. In totaal zijn er 791.000 banen mee gemoeid (CBS, 2018). De sector is voor een fors deel afhankelijk van de periode april tot en met oktober. Het overgrote deel van het bezoek en daarmee de bestedingen vinden namelijk in deze periode plaats.  

Voor het verblijfstoerisme geldt:

  • 69% van de internationale gasten en 74% van de internationale overnachtingen vallen in april t/m oktober (2019).
  • 68% van de binnenlandse gasten en 75% van de binnenlandse overnachtingen vallen in april t/m oktober (2019).

Binnen de periode april tot en met oktober, zijn met name de aankomende maanden april en mei belangrijke maanden voor het verblijfstoerisme in Nederland. Ongeveer 20% van het totale verblijfstoerisme in Nederland (zowel internationale als nationale gasten) vindt plaats in de komende twee maanden. Dit gaat normaliter om minimaal 8,5 miljoen gasten en 22 miljoen overnachtingen.

NBTC past marketingactiviteiten aan

We hebben besloten de planning van marketingactiviteiten voor bestemming Nederland aan te passen. Voor maart en april worden tot dusver geen externe campagnes gevoerd. Ook zijn er in deze maanden geen actieve PR & Influencer werkzaamheden. Achter de schermen gaan de voorbereidingen uiteraard door, zoals online op het gebied van content. Verder zijn we vooralsnog nog in beperkte mate actief op social media. Daarnaast gebruiken we deze periode om de campagnedoelen, doelgroepen en boodschap te evalueren in het licht van de huidige situatie. Dit zal een doorlopend proces zijn en indien we aanleiding zien voor verdere aanpassing van de plannen dan zullen we dit samen met de betrokken partijen bespreken.

Bron en meer informatie: www.nbtc.nl