De NUSO, branchevereniging voor speeltuinen in Nederland, adviseert haar leden om de poorten te sluiten. Dit geldt ook voor alle activiteiten en evenementen die in de speeltuin of in het gebouw van de speeltuin plaatsvinden.

De NUSO, branchevereniging voor speeltuinen in Nederland, adviseert haar leden om de poorten te sluiten. Dit geldt ook voor alle activiteiten en evenementen die in de speeltuin of in het gebouw van de speeltuin plaatsvinden.

Verzamelde informatie op: #CoronaRecreatie

Uitzondering daarop, in dit advies, vormen sommige speeltuinen die (de mogelijkheid tot) kinderopvang bieden. De kinderopvang blijft open voor mensen in vitale functies. Het advies is goed te overleggen met de kinderopvangorganisatie en zo nodig contact op te nemen met de regionale GGD of gemeente voor meer informatie en advies.

Bron, en meer informatie: www.nuso.nl