MKB-Nederland roept alle gemeenten op om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

MKB-Nederland roept alle gemeenten op om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ondernemers klagen steeds meer over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het mkb - terwijl 98 procent van alle bedrijven tot die categorie behoort - kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten.

Samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland vandaag alle gemeenten een Handreiking gestuurd waarmee ze de MKB-Toets eenvoudig kunnen invoeren. "Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. "Nu de toets landelijk is ingevoerd, is het de beurt aan gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb-ondernemers het verschil."

Het mkb steunt jaarlijks allerlei lokale maatschappelijke doelen met meer dan een miljard euro en is veruit de grootste werkgever van Nederland. "Daar moet je als gemeente zuinig op zijn," aldus Vonhof. "De MKB-Toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren. Het vergroot bovendien het draagvlak voor beleid als je ondernemers er vroegtijdig bij betrekt."

De MKB-Toets wordt vanaf dit jaar een belangrijk onderdeel van de verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie zal per gemeente inventariseren of de toets daadwerkelijk is ingevoerd.

Bron en meer informatie: MKB Nederland

De 10 stappen van een Lokale MKB-Toets

Door de onderstaande 10 stappen te volgen, komt een gemeente tot een Lokale MKB-toets.

 1. Zorg voor een centraal aanspreekpunt in de organisatie dat de toetsen organiseert, bijvoorbeeld een beleidsmedewerker Economische Zaken
 2. Maak afspraken met lokale ondernemersverenigingen dat zij verzoeken voor deelnemers aan MKB-Toetsen uitzetten bij hun leden. Er is dus geen sprake van een vast panel. Het onderwerp bepaalt welk soort bedrijven aan tafel moeten zitten. Zonder betrokkenheid en medewerking van lokale ondernemersverenigingen zal het de gemeente aanzienlijk meer tijd kosten om een MKB-Toets te organiseren
 3. Ontwikkel een interne procedure voor de toepassing van de MKB-Toets. De diverse gemeentelijke afdelingen moeten beoordelen of hun plannen gevolgen hebben voor ondernemers en dus voor de MKB-toets in aanmerking komen
 4. De betrokken beleidsmakers schrijven een startnotitie. Over wie gaat het? Welke bedrijven krijgen te maken met de voorgenomen regels? Maak indien nodig onderscheid naar grootte van de onderneming, omzet, markten, producten
 5. Ga na wie geschikt zijn om tijdens MKB-Toetsen de rol van neutrale gespreksleider/voorzitter te vervullen. Maak een lijstje.
 6. Het is wenselijk dat beleidsmakers en ondernemers afspraken maken over de feedback: hoe krijgen de deelnemers te horen wat er gebeurt met de resultaten van de test. Er wordt wel altijd een verslag gemaakt
 7. Na de test gaan de beleidsmakers verder aan de slag met het uitwerken van hun beleidsvoornemen
 8. Beantwoord bij het uitwerken van het beleidsvoornemen en het verwerken daarin van de resultaten van de MKB-Toets de volgende vier vragen:
  • Nut en noodzaak: is er een taak voor de gemeente en is regelgeving het meest aangewezen instrument?
  • Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
  • Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de regels moeten naleven?
  • Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?
 9. De uitkomsten van de test worden verwerkt in de toelichting bij beleid en regelgeving en worden op een geschikt moment transparant gemaakt, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. Ook voor het ontwikkelen en evalueren van de test is dat nuttig.
 10. Jaarlijks kan een overzicht van de uitgevoerde toetsen en belangrijkste resultaten naar de gemeenteraad gestuurd worden.

Meer informatie: De Lokale MKB toets voor gemeenten