Tussen 2014 en 2018 is er sprake van een beperkte toename in de directe bruto toegevoegde waarde van toerisme in het gewest Vlaanderen (België). In absolute cijfers gaat het om een toename met ruim 200 miljoen euro (in prijzen van 2018).

Tussen 2014 en 2018 is er sprake van een beperkte toename in de directe bruto toegevoegde waarde van toerisme in het gewest Vlaanderen (België). In absolute cijfers gaat het om een toename met ruim 200 miljoen euro (in prijzen van 2018).

Het aandeel van de directe toegevoegde waarde van toerisme in de totale toegevoegde waarde van het Vlaamse Gewest nam in dezelfde periode toe met 0,1 procentpunt.

Zie ook: Toegevoegde waarde van Toerisme voor de Nederlandse economie

De directe bruto toegevoegde waarde van toerisme in het Vlaamse Gewest was in 2018 gelijk aan 5,4 miljard euro of 2,6% van de totale bruto toegevoegde waarde. Het gaat om de toegevoegde waarde die door de consumptie van toeristen wordt gecreëerd ongeacht of dat gebeurt in de toeristische bedrijfstakken of in andere bedrijfstakken. Alles wat wordt afgenomen binnen de toeristische bedrijfstakken door niet-toeristen wordt niet meegeteld. Ter illustratie: uitgaven van toeristen in een kledingzaak worden wel in rekening gebracht, trouwfeesten in een hotel niet.

Bijna een derde van toegevoegde waarde door toeristen gecreëerd buiten toeristische bedrijfstakken

Ruim twee derde van de directe bruto toegevoegde waarde van toerisme  wordt gegenereerd binnen de toeristische bedrijfstaken. In 2018 ging het om 3,7 miljard euro. Daarnaast werd 1,7 miljard bruto toegevoegde waarde gecreëerd door toeristen in de niet-toeristische bedrijfstakken. Binnen de toeristische bedrijfstakken is het vooral in de horeca dat toeristen zorgen voor een relatief grote bruto toegevoegde waarde. De restaurants halen een aandeel van 1,3 miljard euro, de accommodatiesector 740 miljoen euro. Ook de vervoerssector is goed voor ruim 920 miljoen euro aan bruto toegevoegde waarde, gecreëerd door toeristen.

Toeristische sector goed voor 4,3% van bruto toegevoegde waarde

Als niet naar de toeristische consumptie wordt gekeken, maar naar de bruto toegevoegde waarde van de toeristische sector ging het in het Vlaamse Gewest in 2018 om bijna 8,9 miljard euro of 4,3% van de totale toegevoegde waarde.  (In Nederland ligt dat percentage op 4,4%)

Dit cijfer omvat de toegevoegde waarde gegenereerd door de toeristische bedrijfstakken, ongeacht of de producten en diensten die de bedrijfstakken produceren door toeristen of niet-toeristen worden verbruikt. Zo wordt onder meer de volledige bruto toegevoegde waarde van de horecasector opgenomen, ook de uitgaven die door niet-toeristen gebeuren in de horeca: een trouwfeest in een hotel of een zakenlunch tijdens de middagpauze.  Tegelijk laat het de bruto toegevoegde waarde van de niet-toeristische bedrijfstakken buiten beschouwing: de toegevoegde waarde die bijvoorbeeld door toeristen wordt gecreëerd in de detailhandel wordt niet meegerekend. 

Toerisme is meer dan economie

Minister Demir (verantwoordelijk voor toerisme) noemt de positieve economische effecten erg belangrijk voor Vlaanderen. “Maar we kijken verder dan deze cijfers en de bezoekersaantallen. De bijdrage van toerisme is véél meer dan de som van de financiële effecten. Ook de duurzaamheid van de toeristische sector en de leefbaarheid van de bewoners zijn en blijven voor mij prioriteiten.” 

Bron en meer informatie: www.statistiekvlaanderen.be/nl/economische-impact-toerisme