Amsterdam wil de regels voor vakantieverhuur zo snel mogelijk repareren door het invoeren van een vergunning. Dit is nodig als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 januari 2020. Die oordeelde dat vakantieverhuur alléén nog maar gereguleerd mag worden met een vergunning.

Amsterdam wil de regels voor vakantieverhuur zo snel mogelijk repareren door het invoeren van een vergunning. Dit is nodig als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 januari 2020. Die oordeelde dat vakantieverhuur alléén nog maar gereguleerd mag worden met een vergunning.

De verhuur van kamers door bewoners aan toeristen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daarom heeft de gemeente hiervoor een aantal voorwaarden opgesteld. Vakantiehuurders die aan die voorwaarden voldeden hoefden geen vergunning aan te vragen voor woningonttrekking. Onlangs oordeelde de Raad van State dat dit in strijd is met de Huisvestingswet.

Boetes

De uitspraak betekent overigens niet dat Amsterdam geen boetes meer mag uitdelen. De gemeente kan nog steeds een boete opleggen als een woning zonder vergunning wordt onttrokken aan de woningvoorraad, bijvoorbeeld omdat deze wordt verhuurd aan toeristen.

Voorwaarden

Op dit moment handhaaft Amsterdam alleen als niet aan bepaalde voorwaarden voor vakantieverhuur wordt voldaan. Zo mag je je woning niet langer dan 30 dagen verhuren, moet je daadwerkelijk in de woning wonen en ingeschreven staan in het de Basisregistratie Personen (BRP), en mag je ook niet verhuren aan meer dan 4 personen tegelijk. Daarnaast is vakantieverhuur van een corporatiewoning niet toegestaan. Deze voorwaarden blijven bestaan en wie daar niet aan voldoet kan een boete krijgen voor woningonttrekking van € 20.750,-. Het is tot nader order niet meer verplicht vakantieverhuur te melden.

Nieuwe vergunning

Om de regels voor vakantieverhuur zo snel mogelijk te repareren gaat Amsterdam een vergunning invoeren voor vakantieverhuur. Hiervoor gaan we de Huisvestingsverordening zo snel mogelijk aanpassen. Met het invoeren van een vergunning kan ook de meldplicht worden hersteld en kan Amsterdam direct optreden tegen verhuren zonder vergunning. Bijkomend voordeel van het invoeren van een vergunning is dat dit een extra middel is om illegale verhuur tegen te gaan naast de meldplicht en inzet van handhaving.

Voorleggen aan gemeenteraad

Het regelen van een vergunningensysteem op korte termijn is een flinke uitdaging. We onderzoeken nu hoe we dit zo goed, snel en gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen opzetten. Het college wil de voorstellen zo snel mogelijk dit voorjaar aan de gemeenteraad voorleggen.

Buurtverbod

Ondertussen gaat Amsterdam door met de voorbereiding van de plannen om in sommige buurten helemaal geen vakantieverhuur toe te staan omdat de leefbaarheid er te veel onder druk staat.

Bron en meer informatie: www.amsterdam.nl