Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) heeft een manifest opgesteld waarin de uitgangspunten van ondernemende sportaanbieders worden benoemd. Steeds meer Nederlanders sporten bij een sportaanbieder met een ondernemersinsteek; zo blijkt uit een recent onderzoek door KPMG.

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) heeft een manifest opgesteld waarin de uitgangspunten van ondernemende sportaanbieders worden benoemd. Steeds meer Nederlanders sporten bij een sportaanbieder met een ondernemersinsteek; zo blijkt uit een recent onderzoek door KPMG.

Zie ook: Ondernemende Sportaanbieders richten platform op

Naast een ondernemersmodel, erkennen de sportondernemingen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van sport, gezondheid en bewegen. In een 7-tal punten wordt in dit manifest beschreven waar de POS voor staat:

  1. Meer mensen die meer sporten en bewegen: dat is het doel van ons Platform voor Ondernemende Sportaanbieders. Voor deze ambitie is een optimaal klimaat voor sportaanbieders een voorwaarde.
  2. Wij ondernemende Sportaanbieders zijn gepassioneerde sportondernemers met als grootste drijfveer om anderen te laten genieten van hun sport. Wij maken het verschil in sportontwikkeling door samen met onze 50.000 medewerkers 5 miljoen Nederlanders op regelmatige basis te laten sporten.
  3. Wij dragen graag bij. In het landelijke krachtenveld tussen samenleving, politiek en sportbonden leveren wij als sportaanbieder een onderscheidende en verbindende bijdrage aan de ontwikkeling sportparticipatie in ons land. Daarom wensen wij een bijdrage te leveren aan de adviezen en beleidsvoorstellen van de Nederlandse Sportraad en onderschrijven wij als POS de visie van het Nationaal Sportakkoord en dragen bij aan de realisatie hiervan. Hiertoe zijn wij partner bij het sportakkoord, tezamen met de VSG, NOC*NSF en het ministerie van VWS.
  4. Wij helpen sportaanbieders op een hoger plan. Om de sport te laten groeien brengt het POS brancheorganisaties van gepassioneerde sportaanbieders bij elkaar. Het POS zet in op kennisdeling op de voor ondernemers relevante terreinen om hen zo beter in staat te stellen sporters te activeren.
  5. Wij werken vanuit vrijheid in verbondenheid. Iedere deelnemende brancheorganisatie heeft een eigen agenda. Voor een groot deel echter lopen de belangen nadrukkelijk samen. Juist hier geldt de kracht en de verbinding van het collectief. Daarom staat het POS open voor andere ondernemende sportaanbieders, gericht op de breedtesport waarbij gezond, vitaal en sociaal kernbegrippen zijn.
  6. Het POS is autoriteit op het terrein van breedtesport, sportbeleving en sportorganisatie met ruim 4.000 sportaanbieders verenigd in 7 brancheorganisaties. (Red.: De POS staat open voor nog meer partijen die willen aanhaken.)
  7. Ondernemers hebben daadkracht. De verenigde ondernemende sportaanbieders hebben zeggings- en daadkracht. Het collectief opereert met draagvlak en mandaat namens de ondernemende sportaanbieders.

Bron en meer informatie: www.ondernemendesportaanbieders.nl/manifest