De nieuwe 'Tool Aanpak ondermijning vakantieparken' is bedoeld voor bestuurders of beleidsmedewerkers; om inzicht en overzicht krijgen in de (beoogde) aanpak van illegale activiteiten op vakantieparken. De tool wr ontwikkeld door Platform31.

De nieuwe 'Tool Aanpak ondermijning vakantieparken' is bedoeld voor bestuurders of beleidsmedewerkers; om inzicht en overzicht krijgen in de (beoogde) aanpak van illegale activiteiten op vakantieparken. De tool wr ontwikkeld door Platform31.

Via beslisbomen met vragen en antwoordcategorieën wordt je langs de vijf thema’s geleid die van belang zijn bij de aanpak van ondermijning op vakantieparken. Naast het inzicht dat u krijgt in je eigen aanpak, kunnen de antwoorden ter inspiratie dienen om de aanpak verder vorm te geven. Aan het eind kun je voor jezelf prioriteren waar je per thema mee aan de slag wilt. De vijf thema’s zijn:

  1. Bewustzijn en urgentie
  2. Informatiepositie
  3. Integriteit en weerbaarheid
  4. Ketensamenwerking
  5. Bestuurlijke verankering

Meer informatie: Tool Ondermijning Vakantieparken (pdf)