Naar aanleiding van het Toerismedebat in de Tweede Kamer op 4 februari jongstleden deden diverse politiek partijen moties in om de organisatie van de sector - en de rol van de overheid te verbeteren. Zeven moties werden op 11 februari aangenomen:

Naar aanleiding van het Toerismedebat in de Tweede Kamer op 4 februari jongstleden deden diverse politiek partijen moties in om de organisatie van de sector - en de rol van de overheid te verbeteren. Zeven moties werden op 11 februari aangenomen:

  1. Schonis (D66): Stel een kwartiermaker 'toeristische samenwerking' aan die de kansen en opgaven rondom toerisme inventariseert, provincies en gemeenten elkaars best practices laat delen en de regering adviseert over een samenhangend toerismebeleid.
  2. Schonis (D66) en Von Martels (CDA): In overleg treden met de toeristische sector en de nationale en regionale vervoeraanbieders om het openbaar vervoer te promoten voor vakanties in Nederland. (zie in dit kader ook het artikel op Pretwerk.nl: 30% van de Nederlanders beschikt niet over een auto)
  3. Schonis (D66) en Von Martels (CDA): De naamsbekendheid van middelgrote en kleinere culturele instellingen vergroten onder buitenlandse toeristen, zodat toeristen verleid worden te spreiden over het land.
  4. Von Martels (CDA): Invulling geven aan de toeristische visie en meer regie, afstemming en coördinatie tussen overheidslagen.
  5. Van der Lee (GroenLinks): Snel concretisering van de vijf pijlers van het nationaal toeristisch actieprogramma Perspectief 2030.
  6. Moorlag (PvdA): Het uitbouwen van de samenwerking rondom toerisme met de mede-overheden en brancheorganisaties.
  7. Van Haga (Groep Van Haga) en Aartsen (VVD) over het in kaart brengen van de gevolgen van de Wab voor de toeristische sector. (zie ook: Arbeidsmarkt in Balans is de grootste bedreiging voor de horecasector.)

De moties zijn o.a. tot stand gekomen door lobbywerk va diverse partijen uit recreatie en toerisme. Zie o.a.:

Twee moties kregen niet genoeg stemmen:

  • Van Haga (Groep Van Haga): Onderzoeken of een verhoging van de ticketprijzen voor vluchten binnen de Europese Unie een positief effect kan hebben op de kwaliteit van toerisme in Nederland (steun van PvdA, GroenLinks, DENK, D66, SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie).
  • Van Haga (Groep Van Haga): onderzoeken wat de voordelen zijn van het instellen van een micronorm, waarbij gemeenten verplicht worden de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen (steun van VVD, PVV, Forum voor Democratie en DENK).

Met dank aan: Koninklijke Horeca Nederland voor het overicht van aangenomen en afgewezen moties.