Veel recreatiebedrijven bevinden zich in Nederlandse natuurgebieden en de mooie groene omgeving is belangrijkste kernwaarde voor een aangename recreatieve beleving. Het is ook in het belang van de recreatiesector dat de natuur in Nederland gezond en gevarieerd blijft.

Veel recreatiebedrijven bevinden zich in Nederlandse natuurgebieden en de mooie groene omgeving is belangrijkste kernwaarde voor een aangename recreatieve beleving. Het is ook in het belang van de recreatiesector dat de natuur in Nederland gezond en gevarieerd blijft.

Het Wereld Natuur Fonds publiceerde afgelopen week een onderzoek met zorgelijke conclusies: "Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam."

Natuur is uitgehold

Directeur Wereld Natuur Fonds, Kirsten Schuijt: “Ons landschap wordt monotoon en stil, zonder dat we het in de gaten lijken te hebben. Want heide bloeit nog steeds prachtig paars en weilanden zijn groen. Maar wie weet nog dat vroeger wolken vlinders op de heide te zien waren en je omringd werd door het geluid van vogels? En dat het boerenland een walhalla was voor weidevogels, bloemen en insecten? We hebben de natuur inmiddels zo diep uitgehold dat ons welzijn en onze welvaart in het geding komen. Rijke, diverse natuur is nodig voor schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding.”

Een uitgebreide analyse van de stand van zaken is te vinden in het Living Planet Report Nederland - Natuur en landbouw verbonden (pdf)

In het hele rapport (134 pagina's) komt het woord 'recreatie' slechts twee keer voor. De zoekopdracht 'stikstof' levert 185 resultaten op. De insteek van het rapport is vooral ecologisch en sterk gericht op de invloed van de landbouwsector.

Meer informatie: www.wwf.nl