Forten, vestingwerken en waterlinies trekken steeds meer bezoekers. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor het beheer, de kwaliteit en de veiligheid op de erfgoedlocaties. Om inzicht te krijgen in de diverse aspecten van die veiligheid wordt op 31 maart 2020 een symposium georganiseerd over dit onderwerp.

Forten, vestingwerken en waterlinies trekken steeds meer bezoekers. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor het beheer, de kwaliteit en de veiligheid op de erfgoedlocaties. Om inzicht te krijgen in de diverse aspecten van die veiligheid wordt op 31 maart 2020 een symposium georganiseerd over dit onderwerp.

Forten en vestingwerken staan midden in de maatschappij. Steeds meer gemeenten en eigenaren besluiten hun forten- en vestingerfgoed in oude luister te herstellen. De ooit verborgen oases van groen met de versteende ridders die veranderden in levende forten, vragen door toenemende bezoekersstromen intensiever onderhoud en beheer. Daarbij brengen de karakteristieke schuine wallen veiligheidsrisico’s met zich mee voor zowel de bezoeker als voor degene die professioneel betrokken is bij de inrichting, het beheer en het behoud van het militaire erfgoed.

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen, de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kan je op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase?

Het doel van het symposium is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten. Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.

  • Datum: dinsdag 31 maart 2020.
  • Aanvang: 13.00 uur. 
  • Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. 
  • Kosten: € 25 per persoon.

Opgeven via https://www.liniebreed.nl/agenda/seminar-31-maart/