VVD en D66 roepen op om permanente bewoning op vakantieparken toe te laten als oplossing voor het woningtekort in Nederland. Het programma Vitale Vakantieparken Veluwe vraagt in een reactie hierop aan de minister en de Tweede Kamer om niet met generieke maatregelen te komen, maar om aan te sluiten op waar gemeenten al hard aan werken. Namelijk per park zorgvuldig afwegen wat goede en duurzame oplossingen zijn.

VVD en D66 roepen op om permanente bewoning op vakantieparken toe te laten als oplossing voor het woningtekort in Nederland. Het programma Vitale Vakantieparken Veluwe vraagt in een reactie hierop aan de minister en de Tweede Kamer om niet met generieke maatregelen te komen, maar om aan te sluiten op waar gemeenten al hard aan werken. Namelijk per park zorgvuldig afwegen wat goede en duurzame oplossingen zijn.

De recreatieve sector is een belangrijk deel van de regionale economie (bestedingen, werkgelegenheid en investeringen). Als de gasten worden vervangen door permanente bewoners ontstaat er economisch een groot probleem. Daarnaast kunnen er maatschappelijke problemen ontstaan door illegale bewoning en ongewenst gebruik, ook omdat parken en objecten lang niet altijd geschikt zijn voor permanente bewoning. Dit brengt een aantasting van de leefbaarheid, veiligheidsproblemen en schrijnende persoonlijke situaties op deze parken met zich mee. Het generiek toelaten van permanente bewoning levert geen bijdrage aan het oplossen van deze problemen, maar kan deze juist verergeren.

Wonen op vakantieparken

Het Programma Vitale Vakantieparken is een samenwerkingsverband van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, het recreatief bedrijfsleven en veel andere partners. Gezamenlijk werken zij sinds 2013 aan verschillende vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 vakantieparken op de Veluwe.

In 2018 heeft het programma onderzoek verricht naar bewoning op de vakantieparken; hieruit blijkt dat er tussen de 6.000 en 9.000 personen op vakantieparken wonen en daarmee zo’n 5.000 objecten op de Veluwe niet-recreatief gebruiken. Dat is bijna 20% van het aantal recreatieobjecten. Het gaat hier om verschillende groepen: van arbeidsmigranten tot senioren en van mensen in een kwetsbare positie tot spoedzoekers (‘gescheiden mannen’). Soms wonen zij in goede recreatiebungalows, niet zelden ook in bouwvallige chalets of caravans. De gevolgen van het tekort aan voldoende en betaalbare woningen in Nederland komen de gemeenten dus al in grote aantallen tegen op de parken. Soms wonen mensen op parken omdat zij in het regulier aanbod niet terecht kunnen, maar er zijn ook mensen die er bewust een relatief goedkope vrijstaande woonplek vinden in een mooie omgeving.

Maatwerk op lokaal niveau voor mensen en voor het park

De door de gemeenten opgedane ervaringen leren dat het om maatwerk gaat, zowel voor de mensen die op parken wonen als voor de parken zelf. Worden bij controleacties personen aangetroffen die illegaal op een park verblijven, dan wordt waar mogelijk een passende oplossing gezocht. Voor parken zonder realistisch toekomstperspectief in de recreatiesector wordt in overleg met de betrokkenen (eigenaar, ondernemer, bewoners) gezocht naar toekomstbestendige oplossingen. Dat kan het transformeren naar natuur, een zorgpark en soms ook een woonpark zijn. Naast deze definitieve bestemmingswijziging wordt ook volop gezocht naar mogelijkheden in tijdelijke woonvormen, bijvoorbeeld pauzewoningen om mensen met een urgente woonbehoefte te kunnen huisvesten. Dit is dan tijdelijk voor de personen (doorstroom naar het reguliere woningaanbod) en ook tijdelijk voor het park (na enige tijd weer recreatief gebruik). Definitieve transformatie naar wonen is sterk afhankelijk van de specifieke situatie (de omvang en ligging). De meeste vakantieparken liggen geïsoleerd en ver van de bebouwde kom. Daarnaast -zeker op Veluwe- liggen ze vaak in of grenzend aan kwetsbare natuurgebieden waar het realiseren van een nieuwe woonwijk in de meeste gevallen niet wenselijk of haalbaar is. Lambooij, burgemeester gemeente Putten en voorzitter Programma Vitale Vakantieparken Veluwe: “We zien dan ook graag dat de nationale overheid aansluit bij het lokale maatwerk en niet met een landelijke regeling permanente bewoning op vakantieparken toe gaat staan. Juist met een gezamenlijke aanpak en afstemming kunnen de overheden lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk elkaar versterken.”

Bron en meer informatie: www.vitalevakantieparken.nl