Diverse ondernemersorganisaties reageren op het advies van de commissie Borstlap t.a.v. de arbeidsmarkt. Daarin worden 'alle werkenden weer werknemers, tenzij...' Dat past volgens de werkgevers niet bij een moderne arbeidsmarkt.

Diverse ondernemersorganisaties reageren op het advies van de commissie Borstlap t.a.v. de arbeidsmarkt. Daarin worden 'alle werkenden weer werknemers, tenzij...' Dat past volgens de werkgevers niet bij een moderne arbeidsmarkt.

Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben een andere visie op de arbeidsmarkt van de toekomst: "Daar moet juist een verscheidenheid aan arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan. Voor de werkende van de 21ste eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit het begin van de vorige eeuw niet meer als norm gelden."

Doorgeslagen flex vraagt om oplossingen

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland delen met Borstlap het standpunt dat doorgeslagen flex om oplossingen vraagt. ‘Maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten, is niet de route. Het gaat niet aan ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico’s geheel voor eigen rekening nemen.’ Goed te spreken zijn de ondernemersorganisaties onder meer over de inzet van Borstlap op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Zorgen over kosten tijdelijk werk

De organisaties maken zich zorgen over de gevolgen – voor werkgevers en werknemers – van het opnieuw duurder maken van tijdelijk werk, zeker waar bedrijven geen andere opties hebben, zoals seizoensgebonden werk. Ten aanzien van uitzendwerk plaatsen zij kanttekeningen bij de uitwerking van de plannen, die geen recht doet aan de brede opstapfunctie die de branche heeft om mensen aan het werk te helpen. Er moet voldoende ruimte blijven voor uitzendarbeid. Positief is dat de commissie het werkgeverschap wil ontlasten en de re-integratie van zieke werknemers wil beperken tot het eigen bedrijf. Met name voor kleinere werkgevers drukken de lasten en verantwoordelijkheden nu te zwaar. De ondernemersorganisaties zien in de voorstellen voor vergroting van de wendbaarheid in de arbeidsovereenkomst (interne flexibiliteit) perspectief voor de kortere termijn, mits dit in de praktijk ook waar te maken valt. Afhankelijk van de praktische uitwerking zou dat het beroep op externe flexibiliteit kunnen verminderen.

Dit zijn slechts enkele reacties van de samenwerkende werkgevers. Bekijk het hele verhaal op: www.mkb.nl