De recreatieve sector heeft het jaar 2019 over het algemeen redelijk goed afgesloten. Dat had vooral te maken met het gunstige weer. De kosten stegen ook aanzienlijk; o.a. door loonstijging en de verhoging van het lage btw tarief waar veel recreatieve producten mee te maken hebben.

De recreatieve sector heeft het jaar 2019 over het algemeen redelijk goed afgesloten. Dat had vooral te maken met het gunstige weer. De kosten stegen ook aanzienlijk; o.a. door loonstijging en de verhoging van het lage btw tarief waar veel recreatieve producten mee te maken hebben.

Inmiddels ligt de focus voor ondernemers op het komende seizoen. Wij zetten op een rijtje welke nieuwe wetgeving en (locale) politieke ontwikkelingen we in 2020 kunnen verwachten…

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat waarschijnlijk het meest ingrijpend doorwerken op de bedrijfsvoering van veel recreatie- en horecabedrijven. De wet, die per 1 januari van kracht wordt, beoogt vaste contracten aantrekkelijker te maken. Werkgevers die veel flexibele werkvormen aanbieden, krijgen te maken met fors hogere kosten. De branche berekent deze extra kosten waarschijnlijk deels door aan de klant, die dit jaar al tegen aanzienlijk prijsverhogingen aankijkt vanwege de BTW verhoging.

Als onderdeel van de nieuwe wetgeving worden de door werkgevers af te dragen WW-premies gekoppeld aan het type contract. Bij vaste contracten en bij de flexibele contracten voor werknemers onder de 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, dragen de werknemers straks de lage premie van 2,78 procent af. Echter, voor alle andere flexibele contracten gaat de WW-premie omhoog van 3,6 naar 7,8 procent.

Ondernemersorganisaties, waaronder RECRON, MKB Nederland VNO NCW en KHN lanceerden een campagne ‘Zo werkt net niet’, om de negatieve effecten van de nieuwe wet voor specifieke branches op de politieke agenda te krijgen. Vanuit de recreatiebranche geeft Willemieke de Waal, directeur van de Kennemer Duincampings haar reactie: “Als ik straks voor onze 220 tijdelijke medewerkers vijf keer zoveel WW-premie moet afdragen, moet ik € 68.000,- doorberekenen. Voor de transitievergoeding geldt hetzelfde. En dan heb ik het nog niet eens over alle extra administratieve lasten. Dat maakt ons prijstechnisch als branche in Nederland onaantrekkelijk. Vergeet niet dat wij moeten opboksen tegen de lastminutes waarmee mensen voor scherpe prijzen in Turkije of Spanje zitten. Als het in de zomervakantie een dag slecht weer is, dalen mijn boekingen met 20%. Het is niet fair dat de WAB ons onevenredig straft omdat we als seizoenbedrijf niet mee kunnen bewegen. Deze wet heeft dan ook niets te maken met betere beloning voor onze tijdelijke krachten!”

Bron en meer informatie:

www.werktdewabvoorjou.nl (campagnewebsite werkgevers + informatie over stappenplan)

https://insights.abnamro.nl/ (nieuwe wetgeving komt horeca duur te staan)

Zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag

Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar € 5.000 in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van € 250 en één stap van € 280. Met het verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner maken. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Meer informatie: Zelfstandigenaftrek op KvK ondernemersplein

Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Een pakket aan maatregelen moet de loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers makkelijker en goedkoper maken voor kleine ondernemers. Afspraken daarover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Meer informatie: MKB verzuim ontzorg verzekering op KvK ondernemersplein

Buitenlandse toeristen met visumplicht betalen fors meer voor visum

Toeristen uit landen waarvoor een visumplicht geldt zoals China, Rusland en India gaan volgend jaar flink meer betalen om Nederland of andere Schengenlanden te bezoeken. Was een visumplichtige volwassen buitenlander dit jaar nog maximaal € 90,- kwijt (€ 60,- aan legeskosten voor een aanvraag van een Schengenvisum en € 30,- servicekosten). Vanaf februari volgend jaar zal dit € 160,- per persoon bedragen (€ 80,- voor de aanvraag van een visum en € 80,- voor de externe dienstverlener). (bron: www.schengenvisum.info)

Handhaving verbod rookruimtes (per 1 april 2020)

Dit besluit treft vooral horecavoorzieningen die de afgelopen jaren aanpassingen hebben gemaakt voor de nieuwe rookwetgeving. Roken in publieke ruimtes is al verboden. Veel restaurants en café’s hadden daarom personeelsvrije rookruimtes gerealiseerd. Eind september 2019 heeft de Hoge Raad rookruimtes in de horeca per direct verboden. Horecabedrijven hebben tot 1 april 2020 de tijd om de nodige aanpassingen te maken.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl + informatie op website koninklijke Horeca Nederland

Ledverlichting verplicht voor bedrijven (per 1 juli 2020)

De motie waarin bedrijven door de Rijksoverheid verplicht worden om alleen nog ledverlichting toe te passen is al in november 2018 door de kamer aangenomen. De ingangsdatum ligt op 1 juli 2020. De overstap op ledverlichting levert een energiebesparing op, waardoor het een investering is die op termijn weer wordt terugverdiend. Bovendien geldt voor dit soort duurzame investeringen de belastingmaatregel Energie Investerings Aftrek (EIA). Wie dit nog niet heeft geregeld, dient zich wel te verdiepen in de diverse soorten ledverlichting die voorhanden zijn.

Meer informatie op: www.installatieprofs.nl

Toeristenbelasting in veel gemeenten omhoog

We kunnen dit nog niet met cijfers onderbouwen, maar we ontvangen veel signalen dat er in veel gemeenten sprake is van verhoging van de toeristenbelasting. RECRON regiomanager Arthur van Disseldorp geeft in een artikel op Pretwerk.nl een toelichting: “We zien op dit moment bij RECRON een landelijke trend van verhoging van de toeristenbelasting. Gemeenten moeten hun begroting voor 2020 rond krijgen en toeristenbelasting verhogen is vaak een gemakkelijke maatregel. De aanleiding, extra taken voor de gemeenten, heeft niets met toerisme te maken.”

Zie ook: www.pretwerk.nl/actueel/ondernemerschap/gemeente-vaals-wil-toeristenbelasting-fors-verhogen/62690