Ondernemend Nederland heeft een nieuwe website rond de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gelanceerd. Op de vorige website lag de nadruk lag op het realiseren van een betere wetgeving; #Zowerkthetniet. Nu ligt de nadruk op het omgaan met de nieuwe wet, die in werking is getreden op 1 januari 2020.

Ondernemend Nederland heeft een nieuwe website rond de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gelanceerd. Op de vorige website lag de nadruk lag op het realiseren van een betere wetgeving; #Zowerkthetniet. Nu ligt de nadruk op het omgaan met de nieuwe wet, die in werking is getreden op 1 januari 2020.

Met de nieuwe website 'Werkt de WAB voor jou?' willen MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers informeren over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2020 gelden, als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt.

De ondernemersorganisaties willen met de website werkgevers ook de gelegenheid bieden om hun ervaringen en knelpunten met (onderdelen van) de WAB te melden. Op die manier houden ze een vinger aan de pols en kunnen ze ‘Den Haag’ duidelijk maken wat wel werkt en - vooral - wat niet.

Meer informatie: www.werktdewabvoorjou.nl/nl/home