Het CBS publiceerde vandaag bevolkingsprognoses voor Nederland. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 19 procent eind 2019 naar een maximum van bijna 26 procent rond 2040.

Het CBS publiceerde vandaag bevolkingsprognoses voor Nederland. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 19 procent eind 2019 naar een maximum van bijna 26 procent rond 2040.

Vergrijzing in cijfers

De leeftijdsgroep 65- tot 80-jarigen bestaat momenteel uit 2,6 miljoen personen. In 2029 zal waarschijnlijk de 3 miljoen gehaald worden. Volgens de prognose neemt deze groep daarna nog toe tot bijna 3,3 miljoen rond 2038 waarna een afname wordt verwacht.

Het aantal 80-plussers zal naar verwachting toenemen van 0,8 miljoen eind 2019 naar 1,2 miljoen in 2030. In 2040 worden 1,6 miljoen 80-plussers verwacht, een verdubbeling ten opzichte van nu. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van bijna 2,1 miljoen rond 2053 om vervolgens te dalen.

Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal personen van 20 tot 65 jaar is momenteel 10,2 miljoen en dat aantal stijgt naar verwachting tot 10,5 miljoen in 2025. Vanaf 2025 wordt een daling verwacht, tot 10,1 miljoen rond 2040. Daarna stijgt het waarschijnlijk weer tot 10,6 miljoen in 2060. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft in de toekomst waarschijnlijk schommelen rond 4 miljoen. Dit is ongeveer 21 procent van de bevolking.

Totale bevolking groeit

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen. Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen immigreren dan emigreren. De verwachting is dat tot 2030 jaarlijks gemiddeld 296 duizend immigranten komen en 214 duizend emigranten Nederland verlaten.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl

Consequenties voor de recreatiesector

Red.: De Nederlandse recreatiesector heeft van oudsher een sterke focus op gezinnen met kinderen. Deze doelgroep zal de komende jaren krimpen. Vrijetijdsactiviteiten die aantrekkelijk zijn voor ouderen hebben het de komende jaren makkelijker. Onderwerpen als 'fysieke toegankelijkheid' en 'aangepaste voeding.' (kleinere porties of diëten) worden belangrijker. Nog een voordeel voor ondernemers is dat de oudere doelgroepen minder gebonden zijn aan traditionele vakantiedagen. Dat biedt kansen voor spreiding van de bezetting. We zien ook een trend dat grootouders vaker met hun kleinkinderen op pad gaan.