De Belgische Plopsa groep gaat voor haar nieuwe waterpark PlopsAqua Mechelen zorgvuldig om met de omwonenden en heeft ook een prima relatie met naastgelegen attractie Technopolis, die de grond aan hen verhuurt.

De Belgische Plopsa groep gaat voor haar nieuwe waterpark PlopsAqua Mechelen zorgvuldig om met de omwonenden en heeft ook een prima relatie met naastgelegen attractie Technopolis, die de grond aan hen verhuurt.

De Plopsa Group ontving 137 Mechelaars in Technopolis op de Infomarkt voor omwonenden in het kader van het geplande waterpark. Doel was om de buurtbewoners en alle Mechelaars te informeren over de context van het project en om te luisteren naar hun bekommernissen en vragen.

Tijdens drie werksessies over 1. mobiliteit, 2. groen/water en 3. de indeling van het projectgebied konden de buurtbewoners in gesprek gaan met de verschillende deskundigen, die het project mee uitwerken. Alle standpunten werden door verschillende verslaggevers grondig genoteerd en zullen nadien in een algemeen verslag opgenomen worden. “Op die manier kunnen we rekening houden met de bezorgdheden van alle Mechelaars. Het is de bedoeling om op elke vraag een passend antwoord te geven. Bovendien waren we aangenaam verrast door de positieve en constructieve opmerkingen in de zaal.”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Plopsa als strategische partner van Technopolis

De bouw van het nieuwe PlopsAqua vindt plaats op een terrein dat in eigendom is van Schience Center Technopolis. De Plopsa Group huurt deze locatie van Technopolis. De samenwerking gaat verder dan alleen de verhuur van een locatie. Technopolis ziet in Plopsa een goede strategische partner.

“Het was een weldoordachte keuze van F.T.I/Technopolis om de terreinen grenzend aan Technopolis via ondererfpacht beschikbaar te stellen aan een derde partij. We zijn er ook van overtuigd dat de keuze voor Plopsa past binnen de missie om een meer gediversifieerd publiek te bereiken. Het doelpubliek van Plopsaqua stemt niet helemaal overeen met dat van Technopolis en dat is een goede zaak. De uitbreiding en verdieping van het bereik van Technopolis is geen “bonus” of een leuke bijkomstigheid. Het is een fundamentele pijler in onze missie die erin bestaat om zoveel mogelijk mensen, en zeker ook van wie je het minst verwacht, te fascineren voor wetenschap en technologie.”

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van F.T.I en Technopolis

In de marktaanvraag voor de mogelijke ontwikkeling van een gebied voor stedelijke ontwikkeling, werden een aantal heel belangrijke criteria vooropgesteld. Zo was het belangrijk dat de activiteiten op de site een heel breed publiek zouden aantrekken en inhoudelijk op het vlak van educatie, informatie en recreatie, zouden aansluiten bij de activiteiten, uitstraling en doelstellingen van Technopolis, opdat commerciële synergiën niet uitgesloten zouden worden. Ook werd aan mogelijke kandidaten een duidelijk plan van aanpak op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit gevraagd. Verder werd vooropgesteld dat een jaarlijkse som aan huurgelden aan F.T.I/Technopolis zou betaald worden.

Plopsa heeft vervolgens een voorstel voor de bouw van een gezinsvriendelijk waterpark ingediend dat zowel door de Raden van Bestuur van F.T.I vzw en Technopolis als door het kabinet van voormalig Vlaams minister Philippe Muyters werd goedgekeurd.

Door twee verschillende projecten met een onderscheiden finaliteit op een site te hebben, ontstaat de mogelijkheid om een toegevoegde waarde naar bezoekers te creëren. Zo zal de site de ideale bestemming worden voor een daguitstap naar twee grote trekpleisters. We zijn dan ook van plan om voordelige combibezoeken aan te bieden. Ook streven we samen naar synergiën op het vlak van marketing en gezamenlijke B2B-activiteiten

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van F.T.I en Technopolis

Meer informatie:

www.plopsa.be

www.technopolis.be