45 boerderijen in de Vlaamse provincie Antwerpen nemen deel aan een programma om kinderen door middel van schoolreisjes kennis te laten maken met het leven op de boerderij. Alhoewel de insteek primair educatief is, wordt hiermee ook een leuk uitje geboden.

45 boerderijen in de Vlaamse provincie Antwerpen nemen deel aan een programma om kinderen door middel van schoolreisjes kennis te laten maken met het leven op de boerderij. Alhoewel de insteek primair educatief is, wordt hiermee ook een leuk uitje geboden.

Momenteel is er een keuze mogelijk tussen 45 boerderijen die actief zijn in (melk)veehouderij en (glas)tuinbouw die geografisch gezien mooi verspreid zijn over de provincie Antwerpen. Er is een aanbod voor kleuters, lagere en secundaire scholen.

“Met de lancering van de website www.bezoekdeboerderij.be uit provincie Antwerpen de ambitie om de aanpak van landschapseducatie te professionaliseren. Het uitbouwen en ondersteunen op provinciaal niveau van een lerend netwerk van boerderijen die aan landbouweducatie voor kleuters, lager en/of secundair onderwijs doen, is daarbij cruciaal. Op de website vind je het huidige provinciale aanbod. Na de lancering is het de bedoeling om nog meer boerderijen aansluiting te laten vinden,” aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Vanuit de basis zetten we in op communicatie en promotie van het provinciaal plattelandseducatief aanbod. Hoe meer mensen op een positieve manier in contact komen met landbouwers, hoe groter het draagvlak voor landbouwactiviteiten. De sector vaart dus ook zelf wel bij verbredingsactiviteiten zoals educatie.”

Hooibeekhoeve creëert lerend netwerk

Praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve brengt landbouwers samen in een lerend netwerk waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Hooibeekhoeve speelt zo in op veranderingen en vernieuwingen in het onderwijsveld. Samen met landbouwers en scholen bekijkt educatief centrum Hooibeekhoeve hoe ze met vernieuwende onderwijsmethoden aan de slag kunnen gaan binnen een landbouwcontext. Zo ondersteunen ze enerzijds landbouwers om hun educatief aanbod nog beter af te stemmen op de noden van het onderwijs. Anderzijds reiken ze leerkrachten een educatief kader aan. Het streefdoel is om een boerderijbezoek op maat van het bedrijf én op maat van de bezoekers aan te bieden. Een tevreden leerkracht zal elk schooljaar opnieuw een boerderijbezoek inplannen. “Het is mooi om te zien hoe onze leerlingen op de boerderij bijleren zonder dat ze het zelf beseffen. Hier leren ze al doende terwijl ze spelen of helpen in de stallen of op het erf. Zo blijft de leerstof goed hangen,“ geeft leerkracht Gert Hellemans van Mater Christi nog mee.

Leren tussen de koetjes en de kalfjes in Gasthuishoeve Boshoek

Landbouwer Herman Moons nam melkveebedrijf Gasthuishoeve Boshoek in Hove in 1988 over. Echtgenote Kathleen Janssen werkt deeltijds mee op de boerderij en hun twee zonen steken voor en na hun studies ook een handje toe. Kathleen deed veel ervaring op met kinderen door verjaardagsfeestjes te organiseren op de boerderij. “Ik merk dat de kinderen, de ouders en ikzelf een verjaardagsfeestje op ons erf altijd met een heel positief gevoel afronden. Dankzij de website www.bezoekdeboerderij.be van de provincie Antwerpen zet ik vanaf nu ook meer in op educatie,” aldus Kathleen Janssen van Gasthuishoeve Boshoek.

Meerinformatie: www.bezoekdeboerderij.be