Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd.

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd.

Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten. Op dit moment is slechts 1 op de 10 speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking. Dit blijkt uit een inventarisatie van stichting het Gehandicapte Kind. “Wij zien dat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet volledig toegankelijk is voor kinderen met een handicap. Denk hierbij aan veel zand, hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt maar ook het ontbreken van speeltoestellen waar alle kinderen plezier aan kunnen beleven. Niet spelen in de eigen buurt betekent voor kinderen dat ze geen vriendjes hebben in de buurt en dat leidt logischerwijs tot eenzaamheid. Het Gehandicapte Kind wil daarom de komende twee jaar 100 toegankelijke speelplekken realiseren,” aldus Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind, een van de initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.

Naast toegankelijke speelplaatsen is in het SamenSpeelAkkoord vastgelegd dat kennis over zogenaamde inclusieve speeltuinen verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Minister De Jonge: “Door samen te spelen leren kinderen hoe je met een ander omgaat, bouwen ze zelfvertrouwen op en smeden ze vriendschappen met leeftijdsgenootjes in de buurt. Daarom is het zo belangrijk dat ook kinderen met een beperking hieraan mee kunnen doen. Onbeperkt meedoen begint al op jonge leeftijd. Dat moet dan ook zoveel als mogelijk worden gestimuleerd.”

Vanuit het programma Onbeperkt meedoen! ondersteunt het ministerie van VWS daarom het initiatief voor het SamenSpeelLoket. Hier komt alle kennis over spelen samen, is informatie beschikbaar over de toegankelijkheid van speelplaatsen en kan iedereen terecht met een vraag of verzoek over samen spelen

Spelen is niet vanzelfsprekend

Met het SamenSpeelAkkoord willen de initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment niet vanzelfsprekend is. “Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven. Daarom gaan deze veertien organisaties zich met elkaar inzetten om spelen voor alle kinderen mogen te maken. We nodigen dan ook andere organisaties van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Deze veertien initiatiefnemers zijn het begin van een niet te stoppen beweging in ons land.”, legt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken uit

Nog geen partijen uit de commerciële recreatiesector

Het SamenSpeelAkkoord is een breed gedragen initiatief. Naast de twee ministers is het akkoord ondertekend door Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, het Gehandicapte Kind en Platform Ruimte voor de Jeugd.

Meer informatie: www.samenspeelakkoord.nl/nl

red.: Wat opvalt is dat bij dit akkoord is dat er vooralsnog geen partijen uit de commerciële recreatiesector zijn betrokken. Bijna elk bungalowpark, camping, of dagattractie beschikt immers over een speeltuin. Er zijn zelfs bedrijven voor wie de speeltuin een kernactiviteit is. Denk bijvoorbeeld aan de indoor speelhallen. De vrij beschikbare kennis over toegankelijk spelen, die n.a.v. dit akkoord wordt gegenereerd, kan je helpen om ook de speelvoorzieningen op je recreatiebedrijf breder toegankelijk te maken.

Later toegevoegd (19.32)

We hadden de organisatie gevraagd of de commerciële recreatieve partijen zijn benaderd om deel te nemen an dit initiatief. Eoordvoerder Bert van Plateringen laat weten: "Deze partijen zijn (nog) niet benaderd. De 14 organisaties die vandaag het SamenSpeelAkkoord tekenen zijn initiatiefnemers. Allemaal richten zij zich nu al in meer of mindere mate op samen spelen voor kinderen. Zij hebben in het akkoord hun krachten gebundeld.  Deze 14 organisaties zijn het startpunt van een beweging waar de komende periode veel meer partijen zich bij aan kunnen sluiten. Hopelijk hebben we over een jaar een veelvoud van 14 dat ook een samenspeelbelofte tekent."