De provincie Drenthe heeft de ambitie om meer bezoekers naar de regio te trekken. Een van de manieren om dit te bereiken is het toevoegen van nieuwe attracties en het bestaand aanbod te versterken. Juist met het versterken van het aanbod wordt de provincie interessanter voor nieuwe bezoekers, herhaalbezoek en langer verblijf.  

De provincie Drenthe heeft de ambitie om meer bezoekers naar de regio te trekken. Een van de manieren om dit te bereiken is het toevoegen van nieuwe attracties en het bestaand aanbod te versterken. Juist met het versterken van het aanbod wordt de provincie interessanter voor nieuwe bezoekers, herhaalbezoek en langer verblijf.  

zie ook: Dagjes uit goed voor 80% toeristische bestedingen in Drenthe

Na een inventarisatie van de toeristische situatie in Drenthe is het nu tijd voor actie. Om het toeristisch aanbod te versterken, is Imagine Leisure gestart met het opstellen van een strategisch plan, inclusief doelen, quick-wins en langetermijndoelen. Dit plan is opgesteld met behulp van het ophalen van ambities en doelen van ondernemers, provincie, gemeenten en andere belanghebbenden.

Drenthe heeft bijzondere historische (oer)verhalen

Carolien Nederlof van Imagine Leisure legt uit wat de plannen zijn: "Na een analyse van de marktruimte, het DNA van de provincie en de doelgroepen waarmee nu en in de toekomst op wordt ingezet, is gekozen om te richten op het versterken van het bestaande. Juist hiermee kan een zo optimaal mogelijke economische spin-off worden gegenereerd. Drenthe is bekend om haar OER karakter. De provincie zit vol historische verhalen: unieke onderdelen die een deel van de geschiedenis van Nederland vertellen en alleen maar dáár te vinden zijn. Daarmee wordt het authentieke karakter van de provincie verder uitgebouwd. Belangrijke kaders voor de ontwikkeling van het toeristisch aanbod zijn het creëren van voorzieningen die niet alleen leerzaam zijn maar ook leuk (educatief en fun). Daarnaast wordt ingezet op een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Tenslotte is ook het weersonafhankelijk maken van de provincie een belangrijk kenmerk voor het nieuwe aanbod."

Het aanbod is nu nog vrij traditioneel

Maar daar moet de komende jaren dus verandering in komen. Nederlof legt uit in welke richting de nieuwe ontwikkeling op moet gaan: "De doelgroepen waar Drenthe zich nu al op richt en die centraal staan bij het ontwikkelen van het nieuwe aanbod zijn enerzijds jonge gezinnen met kinderen en anderzijds oudere stellen zonder kinderen. Deze groepen weten Drenthe al goed te vinden, komen vaak terug en verblijven en relatief lang. Het huidige aanbod sluit goed aan op hun wensen. Voor de kinderen is het aanbod relatief traditioneel: er zou meer avontuur en plezier kunnen worden toegevoegd aan de activiteiten."

Met dank aan: Caroline Nederlof van Imagine Leisure

De komende jaren wordt actief gewerkt aan het aantrekken van nieuw dagrecreatief aanbod naar de provincie Drenthe. Imagine Leisure heeft de rol op zich genomen van het acquireren van nieuwe bedrijven die passend zijn bij het profiel uit het strategisch plan. Er wordt samengewerkt met de provincie, maar ook met de verschillende gemeentes, marketing Drenthe, het recreatieschap Drenthe, Gastvrij Drenthe en Vitale Vakantieparken.