Van de Nederlanders die in 2019 online winkelen heeft de helft klachten. In 2015 zei 40 procent problemen te hebben ervaren met online aankopen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS.

Van de Nederlanders die in 2019 online winkelen heeft de helft klachten. In 2015 zei 40 procent problemen te hebben ervaren met online aankopen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS.

Recreatieve uitgaven staan hoog op de lijst

Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet. In 2019 gaf 79 procent van de 12-plussers, ongeveer 11,8 miljoen mensen, aan iets online gekocht te hebben. In 2015 was dat 70 procent. Online shoppers kochten in 2019 het vaakst kleding of sportartikelen (55 procent), reizen en vakanties (52 procent) en kaartjes voor evenementen (47 procent). Maaltijden bestellen bij een restaurant, fastfoodketen of een organisatie die maaltijden bezorgt, werd door 35 procent gedaan.

Toename van recente e-shoppers

De groei van het aantal Nederlanders dat online winkelt komt mede doordat het aantal recente e-shoppers de laatste jaren sterk is toegenomen. Recente e-shoppers hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen gedaan. In 2019 behoorde 64 procent tot deze groep, vier jaar eerder was dat 10 procentpunt lager.

Van de 11,8 miljoen online shoppers in 2019 zeiden 9,5 miljoen in de afgelopen drie maanden online aankopen te hebben gedaan. 11 procent (1,6 miljoen) gaf aan nog nooit iets online gekocht te hebben. Dit was 15 procent in 2015.

Vaker en voor meer geld

Niet alleen doen steeds meer mensen online aankopen, ook de aankoopfrequentie ligt de laatste jaren hoger. 23 procent van de Nederlanders kocht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek drie, vier of vijf keer iets via internet. Dat was in 2015 nog 20 procent. Bijna een vijfde deed dit meer dan zes keer, dat was 10 procent in 2015.

Ook het aankoopbedrag is hoger. Het bedrag dat op internet werd besteed lag het vaakst tussen 100 en 500 euro; 26 procent van de Nederlanders deed dit jaar aankopen in die prijsklasse. In 2015 was dat 21 procent. 5 procent zegt voor duizend euro of meer online aankopen gedaan te hebben.

Mannen kopen vaker online en geven gemiddeld ook meer geld uit. Zo zei 10 procent van de mannen meer dan tien keer iets online te hebben gekocht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek, tegen 8 procent van de vrouwen. Ook had 15 procent van de mannen en 9 procent van de vrouwen in die periode in totaal vijfhonderd euro of meer uitgegeven.

Bron: CBS