Het toerisme in de Belgische stad Gent zal de komende jaren sterk toenemen. Daarom organiseert de Stad Gent op donderdag 21 november 2019 het inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'.

Het toerisme in de Belgische stad Gent zal de komende jaren sterk toenemen. Daarom organiseert de Stad Gent op donderdag 21 november 2019 het inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'.

Gent is een populaire toeristenstad en verwacht de komende jaren nog meer groei. Vanaf eind 2019 krijgt Gent er 50% nieuwe hotelkamers bij. Tegen 2022 zal de stad over zo'n 1000 nieuwe kamers beschikken, in zowel 3 als 4 * categorieën en zowel centraal gelegen als aan de rand van de stad.

Drie sessies en workshops moeten leiden tot aanbevelingen voor de beleidsnota toerisme, voorzien in mei 2020. De inzet: wil Gent een toeristenstad worden, of een stad met toeristen zijn?

Evenwicht en draagkracht

De verwachte stijging van het aantal toeristen verhoogt de druk op de stad. Toeristen hebben een impact op de drukte op de Gentse straten en pleinen, appartementen verhuurd aan toeristen zetten extra druk op de woonmarkt. En hoe verzoenen we toerisme met duurzaamheid en ecologie? Aan de andere kant zorgt toerisme voor werkgelegenheid, voor extra sfeer in de stad en voor inkomsten die aangewend worden om een aantrekkelijke stad te blijven. Hoe kunnen we het evenwicht houden tussen toerisme enerzijds en de draagkracht van de stad en het draagvlak voor toerisme bij de Gentenaars anderzijds?

Bron en meer informatie: Stad Gent