Het college van de gemeente Ermelo pakt de problemen met verouderde parken aan door de parkeigenaren en VVE's in het recreatiecluster Horst drie opties voor te leggen. Daar onder is ook de optie tot omvorming naar een woonpark.

Het college van de gemeente Ermelo pakt de problemen met verouderde parken aan door de parkeigenaren en VVE's in het recreatiecluster Horst drie opties voor te leggen. Daar onder is ook de optie tot omvorming naar een woonpark.

Het plan geeft ruimte aan de wensen van parkeigenaren, vereniging van eigenaren (VvE) en de eigenaren van de huisjes op de 14 recreatieparken. Het plan is samen met de parken en andere direct betrokkenen gemaakt.

Drie mogelijkheden voor de toekomst

Parken kunnen nu kiezen uit drie mogelijkheden voor de toekomst: het houden van recreatie, het omvormen naar een woonpark of het indelen naar nieuwe functies. De parken werken nu aan eigen parkplannen. Het parkplan wordt aan de omgevingsvisie getoetst.

Karakter van het gebied blijft bewaard

In de plannen blijft het bestaande karakter van het gebied zo veel mogelijk bewaard. De visie gaat over de natuur, rust en ruimte in het gebied. Andere onderdelen van het plan zijn de verbetering van de infrastructuur en een kwaliteitsimpuls van het gebied.

Eind oktober worden de omgevingsvisie en het financiële model verder besproken met de parkeigenaren en –bestuurders. Daarna zijn de plannen voor iedereen in te zien. De gemeenteraad stelt de plannen daarna vast.

Bron en meer informatie: www.ermelo.nl