Op 25 november wordt het nieuwe Trendrapport Toerisme Recreatie en Vrije Tijd 2019 gepresenteerd tijdens een minicongres 'Trendrapport Live' in Den Haag. Diverse personen die meewerkten aan het trendrapport, geven daar een presentatie.

Op 25 november wordt het nieuwe Trendrapport Toerisme Recreatie en Vrije Tijd 2019 gepresenteerd tijdens een minicongres 'Trendrapport Live' in Den Haag. Diverse personen die meewerkten aan het trendrapport, geven daar een presentatie.

Er is een interessant programma samengesteld met een heel interactief blok rond nieuwe en innovatieve onderzoeksmethoden. Daarin laten experts zien hoe je in de sector gebruik kunt maken van gps-data, neuro-onderzoek, big data, telefonie data en vaardata.

Keynote is van de nieuwe lector Social Impacts of Tourism, Jeroen Klijs, van de Breda University of Applied Sciences. Hans Hillebrand deelt zijn inspiratie uit Oostenrijk waar visie, leiderschap, samenwerking en een eerlijke en transparante financiering leidt tot seizoensverlenging en duurzaam gebruik van resources.  De overige presentaties worden verzorgd door:

  • Diana Korteweg Maris (Kenniscentrum Kusttoerisme) – GPS Data
  • Ondrej Mitas (BUas) – Neuro-onderzoek
  • Bertus van de Tuuk (NHL Stenden/MoCo) – Monitoring Vaarrecreatie
  • May Offermans (CBS) – Mobiele telefoniedata

Meer informatie: Trendrapport Live op NRITmedia.nl

Trendrapport

Het 'Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd' voert u langs de belangrijkste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van 2018-2019. Aan de hand van meer dan 300 figuren worden deze cijfermatig toegelicht. Deze ontwikkelingen worden aangevuld met visies en inzichten van toonaangevende branche- en kennisorganisaties uit de sector. Waar mogelijk wordt een prognose voor 2020 e.v. gegeven. Door de presentatie van al deze informatie in één overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.

Meer informatie en bestellen: Trendrapport op NRITmedia.nl