De aanpak van programma Vitale Vakantieparken in elf Veluwse gemeenten gaat een volgende fase in. Ondernemers en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) moeten binnen nu en vier jaar een besluit nemen over de toekomst van hun terrein. Vanuit het programma krijgen zij inspiratie en handvatten om te werken aan een (nog) succesvoller bedrijf.

De aanpak van programma Vitale Vakantieparken in elf Veluwse gemeenten gaat een volgende fase in. Ondernemers en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) moeten binnen nu en vier jaar een besluit nemen over de toekomst van hun terrein. Vanuit het programma krijgen zij inspiratie en handvatten om te werken aan een (nog) succesvoller bedrijf.

Het was een goede zomer voor de recreatieondernemers op de Veluwe. Nu het hoogseizoen ten einde komt is er weer tijd om na te denken over doorontwikkeling, vernieuwing en de toekomst van het vakantiepark. De gemeenten dagen hen uit om de best denkbare versie van hun park te ontwikkelen. Blijft het een vakantiepark voor toeristen en/of recreanten of moet een andere bestemming worden gezocht? Dat kan zowel voor een gebied (cluster van parken) als voor een specifiek park gelden.

,,We begrijpen best dat dat in sommige gevallen moeilijk is’’, zegt Hans de Haan, wethouder in de gemeente Ermelo en portefeuillehouder innovatie binnen het programma Vitale Vakantieparken. ,,Je moet immers ook weten welke mogelijkheden er zijn. Daarom helpen de gemeenten parkeigenaren en VVE’s bij het maken van hun beslissing.’’ Zo heeft het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken al veel recreatieondernemers geholpen met het vaststellen van een nieuw perspectief of met het verbeteren van de exploitatie. Het team beschikt over tal van specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed, hospitality, marketing, juridische vraagstukken en conceptontwikkeling. En is er nu ook de uitgave ‘Mijn park mijn plan’ voor de recreatieondernemers beschikbaar. Met inspirerende interviews met topondernemers uit de sector, met tips en met persoonlijke vragen is het een praktische werkboek om aan de slag te gaan met vernieuwing of doorontwikkeling van het bedrijf.

Programmaplan Vitale Vakantieparken 2019 – 2022

Het programma Vitale Vakantieparken is sinds 2014 een aanpak van gemeenten en de provincie Gelderland om het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe toekomstbestendig te maken. Het versterken van het ondernemerschap is één van de thema’s uit het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2019-2022. Er wordt gewerkt met 4 prioritaire thema’s: Duurzaamheid, Ondernemerschap, Herstructurering en Wonen & zorg.

Meer informatie: www.vitalevakantieparken.nl