Er zijn in Nederland ruim 6600 ondernemende sportaanbieders; en dat aantal is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. Vooral de segmenten fitness en yoga groeiden sterk. Ook worden er jaarlijks nog breedtesportevenementen georganiseerd die vallen onder het commerciële sportaanbod.

Er zijn in Nederland ruim 6600 ondernemende sportaanbieders; en dat aantal is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. Vooral de segmenten fitness en yoga groeiden sterk. Ook worden er jaarlijks nog breedtesportevenementen georganiseerd die vallen onder het commerciële sportaanbod.

Dat blijkt uit de rapportage 'Brancherapport sport' opgesteld door KPMG in opdracht van de Nederlandse Sportraad. Het rapport is bedoeld ter ondersteuning van het beleid van het ministerie van Sport. Het rapport onderscheidt drie segmenten; de verenigingssport (23% van de wekelijkse sporters), het commerciële sportaanbod (18%) en de ongeorganiseerde sport zoals o.a. fietsen en wandelen (47%) - en dan blijft er nog 12% over voor 'overig'.

Trends in commercieel sportaanbod

Enkele van de belangrijkste conclusies uit het rapport:

 • 8,8 miljoen Nederlanders sport minimaal één keer per week.
 • De groei zit vooral in de segmenten commerciële sport en ongeorganiseerde sport.
 • Het aandeel van 65+ers groei sterk, terwijl de sportdeelname van jongeren onder 20 jaar juist wat afneemt.
 • Er is meer behoefte aan flexibel sportaanbod en ongebonden sportbeoefening,
 • Fitness is de grootste sport met bijna 3 miljoen beoefenaars. Het aantal deelnemers stabiliseert sinds 2013.
 • De grootste groei is te vinden bij bootcamp, yoga en kickboksen
 • Racketsporten raken de meeste beoefenaars kwijt.
 • Belangrijke motivatie om de sporten is nog altijd 'fysieke gezondheid'. Bij de groeisporten yoga en wandelen spelen ook 'mentale gezondheid' en 'ontstressen' een rol.
 • 59% van de Nederlanders kijkt minimaal 1 keer par maand naar sport op TV.
 • Sporters gaven in 2018 2,8 miljard uit aan sport. 1,8 miljard kwam bij het commerciële sportaanbod terecht.
 • Commerciële sportaanbieders zijn voor 80% van hun inkomsten afhankelijk van uitgaven van sporters (verenigingen: 50%)
 • Openbare sportaccommodaties in de publieke ruimte aangelegd dor non-profit organisaties (b.v. Cruyff Courts) maken inmiddels 2% uit van het totaal aantal sportaccommodaties in Nederland.
 • Het aantal moment van sporten in eigen huis en tuin is ook sterg gegroeid (+4,7% tussen 2012 en 2016)
 • Horeca-inkomsten dragen 2,8% bij aan de inkomsten van commerciële sport.
 • Subsidies vormen met 8,6% nog een relatief belangrijke inkomstenbron voor commercieel sportaanbod. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan gemeentelijke ondersteuning van zwembaden.

Meer informatie: www.nederlandse-sportraad.nl