Dat is de oproep die voortvloeit uit het Jaarbericht Staat van het MKB dat in oktober verscheen. MKB Nederland constateert echter dat er veel onzekerheden zijn waardoor het MKB in Nederland afwachtend is met investeren.

Dat is de oproep die voortvloeit uit het Jaarbericht Staat van het MKB dat in oktober verscheen. MKB Nederland constateert echter dat er veel onzekerheden zijn waardoor het MKB in Nederland afwachtend is met investeren.

Daling investeringen

Conjunctureel gaat het goed, structureel kan en moet het beter, volgens het Jaarbericht. De afvlakkende productiviteitsgroei is een punt van zorg, vooral bij kleine bedrijven. Veel microbedrijven (2-9 werknemers) en kleine bedrijven (10-49 werknemers) groeien niet door. Het bruto binnenlands product is gegroeid, maar de bedrijfsinvesteringen blijven achter. Dat heeft negatieve gevolgen voor de groei van de arbeidsproductiviteit, die nodig is om structureel te groeien. Volgens het Comité dat het rapport opstelde valt er, zolang er grote verschillen tussen bedrijven bestaan, nog veel winst te boeken. In wielertermen: het ‘peloton’ moet inlopen op de ‘kopgroep’.

Onzekerheid over overheidsbeleid

MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof geeft in het FD een verklaring voor de terughoudendheid: "Met de laatste crisis in het achterhoofd hebben ondernemers liever vet op de botten, uit angst voor een nieuwe recessie. Er lijkt sprake van een soort verkramping in het mkb." Ook onzekerheid, veroorzaakt door zwalkend beleid door de overheid, houdt veel investeringen tegen. Vonhof noemt als voorbeelden: Wat gebeurt er met de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting? Waarin moeten ondernemrs investeren om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen? Veel bedrijven in de problemen door strengere regels voor stikstofuitstoot en Pfas. En ook de Wet Arbeid in Balans (WAB) is nog omgeven door onzekerheden.

Meer informatie: www.staatvanhetmkb.nl

Investeringen in de recreatiesector

De recreatiesector kent over het algemeen een zeer cyclisch investeringspatroon, die het vakantieseizoen volgt. Aan het eind van het zomerseizoen worden vaak weer plannen gemaakt voor het nieuwe jaar.

De verblijfsrecreatieve sector heeft een prima zomer achter de rug. Dat bleek onlangs uit de Stratech Benchmark. Conclusie uit deze benchmark:
'De zomer van 2019 heeft echter nóg beter gepresteerd; gemiddeld is er 6,5% meer omzet gemaakt dan de zomer van 2018. '

ABN AMRO maakte aan het eind van de zomer een inventarisatie van de investeringen die verwacht worden bij campings. Daaruit blijkt o.a. dat ook in de campingsector veel bedrijven er voor kiezen om de reserves wat aan te vullen. Daarnaast wordt er o.a. gekeken naar investeringen, duurzaamheid, glampingaccommodaties en inhalen van achterstallig onderhoud.

Veel beslissers komen 26, 27 en 28 november naar de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg om zich te oriënteren op het nieuwe seizoen. Die datum is te kort dag voor hele grote investeringen zoals bouwprojecten. Er is nog wel voldoende tijd om nieuwe voorzieningen, een nieuwe interieur of een speeltoestel te bestelen voor het seizoen 2020.