De gemeente Loon op Zand heeft moeite om de begroting voor 2020 rond te krijgen. Een lokale partij, Pro3, heeft voorgesteld om de vermaakbelasting in de gemeente te verhogen van € 0,13 naar € 0,53 (+ 407%)

De gemeente Loon op Zand heeft moeite om de begroting voor 2020 rond te krijgen. Een lokale partij, Pro3, heeft voorgesteld om de vermaakbelasting in de gemeente te verhogen van € 0,13 naar € 0,53 (+ 407%)

De heffing heeft alleen betrekking op bedrijven die jaarlijks meer van 50.000 bezoekers trekken. Kleinere lokale ondernemers worden daarmee dus ontzien, want De Efteling is de enige partij die deze bezoekaantallen haalt. De partij rekent uit: "Op basis van dit voorstel en het aantal dagrecreanten per 2018 (5.351.572) is de meeropbrengst van de dagrecreatiebelasting in 2020 € 2.140.628,80."

Gemeenten in de knel

Loon op Zand is overigens niet de enige gemeente die op dit moment worstelt om de begroting rond te krijgen. Onder meer decentralisatie van overheidstaken zorgt voor een hogere belasting van diverse gemeenten. In Loon op Zand is bij het maken van de bezuinigingskeuzes is onder meer gebruikgemaakt van een inwonersenquête. Verhoging van belastingen voor bezoekers blijkt dan een populaire maatregel te zijn. In de voorlopige gemeentebegroting van Loon op Zand wordt o.a. voorgeteld om de toeristenbelasting te verhogen naar € 3,00 (nu: hotels =€ 1,96 hotels, vakantieparken - € 1,47 en overig - € 1,12.) en de tarieven voor campings gelijk te trekken met bungalows en hotels.

Meer informatie:

Pro3 persbericht verhoging vermaakbelasting