Het NBTC ondergaat een ingrijpende koerswijziging. Zo zal de bestaande rol op het gebied van kennis en data worden versterkt, nieuwe rollen m.b.t. positionering en bestemmingsontwikkeling worden uitgebreid en marketingactiviteiten worden gefocust op herhaalbezoekers en kwaliteitsbezoekers.

Het NBTC ondergaat een ingrijpende koerswijziging. Zo zal de bestaande rol op het gebied van kennis en data worden versterkt, nieuwe rollen m.b.t. positionering en bestemmingsontwikkeling worden uitgebreid en marketingactiviteiten worden gefocust op herhaalbezoekers en kwaliteitsbezoekers.

De nieuwe koers van het NBTC is een vertaalslag van de Nationale visie op toerisme: Perspectief Bestemming Nederland 2030

Ook aandacht voor binnenlands toerisme

Waar het NBTC zich in het verleden allen richtte op inkomend toerisme (afgebakende opdracht vanuit ministerie EZ), is er in de nieuwe koers ook meer aandacht voor binnenlands toerisme. De focus van NBTC richt zich op vier expertisegebieden:

  • Intell & Insights
  • Strategy & Branding
  • Destination Development
  • Marketing

De eerste drie gebieden zijn breder dan alleen de buitenlandse bezoeker en betreffen de gehele bezoekerseconomie. Bij het vierde domein, marketingcommunicatie, richt NBTC zich primair op de buitenlandse markt.

Minder kantoren in het buitenland

De fysieke vertegenwoordiging van het NBTC legt de focus op die markten met bezoekers die de grootste potentie hebben om te spreiden (zogenaamde herhaalbezoekers) en/of met het grootste aandeel kwaliteitsbezoekers (o.a. zakelijke bezoekers). Per 2020 zal de fysieke vertegenwoordiging bestaan uit vestigingen in Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noord-Amerika, aangevuld met de vestiging in China op basis van de experimentele functie en gezien de snelle ontwikkelingen aldaar. In deze markten wordt de functie van market intelligence uitgebreid en versterkt. Vestigingen in Spanje, Italië en Japan worden gesloten.

Meer informatie: Strategie NBTC 2020 - 2023

Zie ook: Adviesrapport over toerisme vooral gericht op beperken van overlast