De sector toerisme en recreatie in Nederland doet het al enkele jaren uitstekend. Tijdens de crisisjaren was het zelfs een van de weinige sectoren die economische groei vertoonde en voor meer werkgelegenheid zorgde.

De sector toerisme en recreatie in Nederland doet het al enkele jaren uitstekend. Tijdens de crisisjaren was het zelfs een van de weinige sectoren die economische groei vertoonde en voor meer werkgelegenheid zorgde.

De sector verbeterde haar economische positie vooral op eigen kracht en met creatief ondernemerschap. Dat trok de afgelopen jaren al de belangstelling van (vooral buitenlandse) investeerders. Een groot deel van de Nederlandse recreatiesector is inmiddels in buitenlandse handen - en winsten verdwijnen naar diverse aandelenbeurzen.

Zie ook artikel op nos.nl: Overheid moet de regie pakken op groeiende toeristenstroom

Overlast door toerisme

De groei van het toerisme heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van diverse overheden. Het was jarenlang een grote wens van ‘de recreatiesector’ om serieus genomen te worden vanuit Den Haag. De focus in de nieuwe Actie-agenda Perspectief 2030, waarop staatssecretaris Mona Keizer (EZ), haar beleid gaat formuleren wordt overheerst door het thema ‘overtoerisme’. De oplossing wordt o.a. gezocht in het verleiden van toeristen, die primair naar Amsterdam komen, om ook voor andere bestemmingen te kiezen (lukt dat wel?) en in het managen van de bezoekersstromen.

Kosten van toerisme

Op de Nationale Toerisme Top in Zeeland was keynote speaker Jeremy Sampson uitgenodigd. Hij betoogde dat toeristen de afgelopen jaren primair werden gezien als mooie inkomstenbron. In een onderzoek dat hij presenteerde blijkt dat toeristen ook heel veel kosten met zich meebrengen. Die rekening wordt (nog) niet door de toerismesector worden betaald. Zie: www.thetravelfoundation.org.uk/invisible-burden ) Ook zouden de bewoners onvoldoende inspraak hebben op de toeristische ontwikkelingen in hun regio.

De overheid is nu bezig om ‘beleid’ te formuleren om het toerisme in Nederland te beteugelen en te managen. In Amsterdam, waar de overlast veruit het grootst is, zien we al volop maatregelen in de vorm van beperkingen voor bedrijven en groei van toeristische belastingen. Maar zelfs in regio’s met weinig toeristen staat ‘overtoerisme’ en ‘beheersbaarheid’ ineens op de agenda.  

Gaan we straks terugverlangen naar de tijd dat de recreatiesector niet serieus genomen werd?

Zie hier onder de presentatie van Jeremy Sampson. (o.a. over kwaliteitstoeristen en de vergeten kosten van toerisme)

https://www.youtube.com/watch?v=PbZhfQRPZRY