Het ministerie van Landbouw heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar projecten die in de komende anderhalf jaar mogelijk geraakt worden door de stikstofwetgeving. Daaruit komt een aantal van 1300 tot 1400 projecten in de sector Recreatie, evenementen en toerisme (o.a. ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen)

Het ministerie van Landbouw heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar projecten die in de komende anderhalf jaar mogelijk geraakt worden door de stikstofwetgeving. Daaruit komt een aantal van 1300 tot 1400 projecten in de sector Recreatie, evenementen en toerisme (o.a. ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen)

Het ministerie heeft een inventarisatie laten maken van de projecten en activiteiten waarvoor de mede-overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) initiatiefnemer of bevoegd gezag zijn. Het gaat hierbij om een groot aantal projecten waarbij ook sprake is van particuliere initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan aanleg van woonwijken; een boer die een stal wil uitbreiden; een ondernemer die een bedrijfsgebouw wil realiseren of uitbreiden; een sportvereniging die een clubhuis wil vernieuwen; of aan, recreatieve ontwikkelingen; herstructureringen; en uitbreidingen van bedrijventerreinen. De inventarisatie van de mede-overheden richt
zich op plannen en projecten waarvoor binnen een termijn van 1,5 jaar naar verwachting een toestemmingsbesluit nodig is.

Problematiek van de stikstof-uitspraak RvS

Diverse projecten kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft imiddels duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht. (Bron: MKB Nederland)

Ook de recreatiesector heeft hier mee te maken. Op de najaarseditie van de Second Home beurs in Utrecht werden al vakantiewoningen aangeboden met een clausule waarin mogelijke vertraging van de opleverdatum door de stikstofuitspraak werd benoemd. Voor branche-organisatie RECRON is het een punt van aandacht; "Bijna alle parken die er de komende tijd een bouw- of verbouwproject willen realiseren krijgen er mee te maken. Individuele ondernemers kloppen daarvoor nu an bij de regiocoördinatoren. Het is vooral de onduidelijkheid over de situatie die de ondernemers parten speelt."

Ondernemersorganisaties als MKB Nederland en VNO NCW hebben inmiddels een lobby gestart richting de overheid om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Op dit moment liggen er veel projecten (gedeeltelijk) stil. Onderdeel van de lobby is het opstellen van een zwartboek met projecten die in de problemen komen. Daarnaast geven de ondernemersorganisaties op hun website advies over de ontstane situatie.

Meer informatie: www.mkb.nl/stikstof