Fietsers in Brabant stoppen meer dan gemiddeld bij een horecagelegenheid en zijn bovengemiddeld tevreden over het aantal horecapunten onderweg. De bestedingen per recreatieve fietstocht liggen in Brabant, met 4,50 euro per activiteit, bovendien 36% boven het landelijk gemiddelde van 3,30 euro.

Fietsers in Brabant stoppen meer dan gemiddeld bij een horecagelegenheid en zijn bovengemiddeld tevreden over het aantal horecapunten onderweg. De bestedingen per recreatieve fietstocht liggen in Brabant, met 4,50 euro per activiteit, bovendien 36% boven het landelijk gemiddelde van 3,30 euro.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de Provinciale Rapportage Recreatief Fietsen Noord-Brabant 2019, vandaag bekendgemaakt door Stichting Landelijk Fietsplatform.

In de provinciale rapportage zijn ook nieuwe cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) en het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) van NBTC-NIPO Research meegenomen. Volgens het rapport zijn in 2018 in Brabant 28,6 miljoen recreatieve fietstochten ondernomen. Dit is 15% van alle recreatieve fietstochten die Nederlanders maken. Alleen in Zuid-Holland wordt meer gefietst, maar deze provincie heeft ook meer inwoners.


Brabant goed voor een vijfde van totale uitgaven 

De bestedingen per recreatieve fietstocht liggen in Brabant, met 4,50 euro per activiteit, ruim een derde boven het landelijk gemiddelde van 3,30 euro. In totaal is in 2018 circa 129 miljoen euro uitgegeven aan recreatieve fietstochten in Brabant. Dat is meer dan een vijfde van het totale bedrag van 629 miljoen euro, dat in heel Nederland door Nederlanders werd uitgegeven aan recreatieve fietstochten. Meer dan de helft van deze uitgaven ging naar consumpties en ruim een derde werd in winkels uitgegeven.

Recreatieve fietsers zijn de afgelopen jaren bovendien een stuk meer gaan besteden. Ter vergelijking: in 2015 werd 2,09 euro per activiteit uitgegeven in Brabant, ten opzichte van 4,50 euro in 2018. De sterke stijging hangt waarschijnlijk samen met de economische groei in deze periode. Het rapport zegt ook dat fietsers in Brabant bovengemiddeld tevreden zijn over het aantal horecapunten onderweg. In Brabant wordt méér dan gemiddeld gestopt bij een horecagelegenheid en juist minder dan gemiddeld gebruikgemaakt van picknickbankjes en rustplaatsen onderweg.

Themaroutes nodigen uit om af te stappen
“De cijfers laten een heel positief beeld zien van onze prachtige provincie. De bestedingen aan recreatief fietsen springen er echt uit”, zegt Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, waarvan het Routebureau onderdeel uitmaakt. “De cijfers onderschrijven de ingezette strategie van VisitBrabant, gericht op het verhogen van bestedingen en de kansen van routerecreatie voor ondernemers. Met belevingsroutes zoals de Van Gogh Fietsroute en de nieuwe Liberation Route Brabant verleiden we bezoekers bijvoorbeeld tot het maken van mooie dagtochten in Brabant. Routes die alle reden geven af en toe ook juist eens af te stappen. Ondernemers stimuleren we om hierop aan te haken en mee te profiteren.”
Landelijk geven recreatieve fietsers jaarlijks ruim 2,4 miljard euro uit aan hun hobby. Ruim 1,2 miljard euro daarvan wordt onderweg in de regio besteed. “Investeren in goede recreatieve voorzieningen stimuleert niet alleen de vrijetijdseconomie, het draagt ook bij aan een prettige leef- en verblijfsomgeving. Het maakt steden, dorpen of regio’s aantrekkelijk om in te wonen”, concludeert Eric Nijland, directeur van het Landelijk Fietsplatform.

Bron en meer informatie: www.visitbrabant.com/nl/routes