De Verblijfsrecreatie in de Achterhoek is over het algemeen erg vitaal. Circa 120 grotere verblijfsaccommodaties (waaronder campings, hotels en groepsaccommodaties) zijn door het Bureau Ruimte en Vrij Tijd beoordeeld op onderwerpen als gasttevredenheid, onderhoud, eigentijdsheid, ondernemerschap, en investeringsplannen en financiële situatie.

De Verblijfsrecreatie in de Achterhoek is over het algemeen erg vitaal. Circa 120 grotere verblijfsaccommodaties (waaronder campings, hotels en groepsaccommodaties) zijn door het Bureau Ruimte en Vrij Tijd beoordeeld op onderwerpen als gasttevredenheid, onderhoud, eigentijdsheid, ondernemerschap, en investeringsplannen en financiële situatie.

Uit de analyse bleek dat 72% van onderzochte bedrijven bestempeld kan worden als vitaal, waarvan 12% zich zelfs voorloper in de sector mag noemen. Jan Jaap Thijs van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd: “Het grootste deel van de ondernemers is bezig met gasttevredenheid, veranderingen in de markt en doelgroepen. Ze ontvangen redelijk tot goede gastoordelen online. Het onderhoud van het bedrijf en het ondernemerschap zijn goed. Het merendeel van de bedrijven wordt niet uitgepond, er vindt geen permanente bewoning plaats en er worden geen arbeidsmigranten gevestigd. De bezetting in 2018 was goed, de bedrijfsresultaten zijn stijgend en de ondernemers kijken positief naar de toekomst. Er wordt geïnvesteerd door de bedrijven of er worden kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.” Toch komen er uit het onderzoek wel een aantal aandachtspunten voor de sector naar voren. Circa 28% van de bedrijven heeft te maken met achterblijvende kwaliteit of een ongunstig toekomstperspectief. Thijs: “Op dit moment gaat het soms nog wel goed met deze bedrijven, maar er is een groot risico dat deze bedrijven zonder vernieuwende impuls verder zullen afglijden. Slechts een heel klein aandeel (4%) van deze groep staat er dusdanig slecht voor dat er voor deze bedrijven weinig toekomst is als toeristische onderneming. Als we dit vergelijken met andere regio’s waar een vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd, is dat een heel laag percentage. Van grote problematiek zoals die in andere regio’s speelt, waarbij men te maken heeft met vele uitgeponde vakantieparken, is in de Achterhoek dus geen sprake.” 

Diversiteit

Een ander aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren komt is de diversiteit van het aanbod. Voor maar liefst 300 bedrijven heeft het onderzoeksbureau gekeken naar de aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen. Uitkomst? Het aanbod lijkt wel erg veel op elkaar. Juist daar liggen kansen voor de sector om te ontwikkelen: meer onderscheidend aanbod, met keuzemogelijkheden voor de consument. Vooral voor mensen die op zoek zijn naar bijzonder, inspirerend of back-to-basic aanbod is er maar weinig aanbod in de regio, net als voor de consument die juist op zoek is naar unieke, stijlvolle en luxere accommodaties.

Ondernemerschap

We vroegen onderzoeker Thijs ook naar de rol die individuele ondernemers spelen in dit onderzoek. Thijs: " We hebben het rapport in drie bijeenkomsten gedeeld met ondernemers uit de regio. Conclusie was: we moeten hier met elkaar wat mee. Voor ondernemers was het een wake-up call: we moeten niet stil blijven staan, moeten nadenken over onze doelgroep en over ons onderscheidend aanbod. En we hebben behoefte aan coaching en uitwisseling met elkaar. Ook handhaving was daarbij een belangrijk punt. Maar ook de overheid is aan zet: ruimtelijke kaders, heldere afspraken, handhaving op een ordentelijke wijze, dat werd allemaal omarmd.

Nieuwe Vrijetijdsagenda Achterhoek

De Achterhoekse gemeenten zijn inmiddels in gesprek met de sector over wat de sector nodig heeft om verder te ontwikkelen. Van Haaren: “Moeten innovaties bijvoorbeeld beter gefaciliteerd worden, is er behoefte aan ondernemerscoaching of financieringsfondsen en hoe voorkomen we verdere achteruitgang van de bedrijven met achterblijvende kwaliteit? De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden meegenomen in de nieuwe gezamenlijke Vrijetijdsagenda van de Achterhoekse gemeenten, die begin 2020 zal ingaan.”

Meer informatie: www.achterhoek.nl / www.ruimteenvrijetijd.nl