In 2018 hebben meer mensen een museum bezocht. Hiermee is het museumbezoek sinds 2013 met 37% gegroeid. We zien een stijging van het bezoek in schoolverband en met de Museumkaart, maar de groei van het buitenlands bezoek is het meest opvallend.

In 2018 hebben meer mensen een museum bezocht. Hiermee is het museumbezoek sinds 2013 met 37% gegroeid. We zien een stijging van het bezoek in schoolverband en met de Museumkaart, maar de groei van het buitenlands bezoek is het meest opvallend.

De eigen inkomsten van musea zijn in 2018 bijna gelijk aan de subsidies. Hoewel deze sinds 2013 stijgen, laten ze dit jaar een lichte daling te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. “Musea doen het nog steeds goed, maar er zijn gerechtvaardigde zorgen”, aldus Mirjam Moll van de Museumvereniging. “Door stijgende werkdruk komt de collectietaak in het geding en ook de rol van gemeenten in de financiering van musea is een grote zorg.”

Kerncijfers

  1. Museumbezoek in 2018 met 1 miljoen gestegen naar 32 miljoen, Museumkaart goed voor 29% van het museumbezoek;
  2. Aandeel eigen inkomsten van musea is gegroeid van 42% in 2013 tot 49% in 2018;
  3. Ruim helft van musea (52%) heeft gemeenten als belangrijkste subsidiegever, ondanks een sterke daling van de gemeentelijke subsidies tot het laagste niveau in dit decennium.

Meer mensen bezoeken musea

Het aantal museumbezoeken steeg in 2018 met 2,8% naar 32 miljoen bezoeken, die groei is toe te schrijven aan buitenlands bezoek. Dit buitenlands bezoek vormt nu bijna 1/3 van het totale museumbezoek. Het aantal museumbezoeken in schoolverband is met ruim 100.000 bezoeken toegenomen (een stijging van 5,7%) en ook het aantal Museumkaarthouders blijft groeien: in 2018 hebben zo’n 1,4 miljoen Museumkaarthouders bijna 9 miljoen keer een museum bezocht.

Succes heeft twee gezichten

Dat het museumbezoek de afgelopen jaren met 37% is gestegen, getuigt van de hoge kwaliteit die musea het publiek bieden. Om deze hoge kwaliteit in de toekomst te kunnen blijven bieden, is investeren in de collecties noodzakelijk. Door stijgende werkdruk, met name onder conservatoren en onderzoekers, komt het beheer en behoud van de collecties steeds verder onder druk te staan. Dit is niet alleen ongezond, maar leidt ook tot ongewenste uitstroom en een rem op het bruikleenverkeer. Een ander punt van aandacht is de steeds geringere bijdrage van gemeenten aan musea. Dit heeft ernstige gevolgen voor met name kleinere musea, die naast vaste lasten geen geld meer hebben voor beheer, behoud en presentatie van hun collecties: de kerntaken van musea. Er is nog steeds een dringende behoefte aan versterking van financiële betrokkenheid van overheden en sponsoren. Alleen dan kunnen musea de binding van álle inwoners van ons land met de collectie Nederland blijvend versterken

Over de Museumvereniging

In deze snel veranderende tijden zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Musea vertellen ons verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Je kunt je er verwonderen, laten verrassen en verrijken. Het zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen: waar een leven lang leren tot leven komt. Want musea bewaren, onderzoeken en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.

meer informatie: www.museumvereniging.nl/museumcijfers-2018