STEK is een gloednieuwe zone voor creatieve 14- tot 18-jarigen in het Belgische Science Center Technopolis. Workshops werden al langer aangeboden door Technopolis; nu is daar een speciale zone voor gecreëerd.

STEK is een gloednieuwe zone voor creatieve 14- tot 18-jarigen in het Belgische Science Center Technopolis. Workshops werden al langer aangeboden door Technopolis; nu is daar een speciale zone voor gecreëerd.

Voor scholen wordt STEK de plek bij uitstek voor creatieve workshops. Technopolis hoopt er vooral jongeren uit het secundair onderwijs te bereiken. Dat is geen eenvoudige opdracht, maar dat schrikt Technopolis niet af. Het is namelijk haar missie om iederéén te bereiken en dus zeker niet alleen lagere schoolkinderen. Met het nieuwe aanbod hoopt Technopolis  jongeren in eerste plaats uit te dagen en te stimuleren om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

Technopolis ontwikkelde speciaal voor jongeren uit de 1e en 2e graad secundair de gloednieuwe workshop Custom game controllers. Aan de hand van een Arduino-pakket en een accelerometer leren ze op een eenvoudige manier apparaten en objecten – in dit geval game controllers –  creëren die reageren op hun omgeving door middel van digitale en analoge inputsignalen

Voor leerlingen uit de 2e graad secundair ontwikkelde Technopolis de workshop Prototyping. Tijdens de workshop wordt duidelijk hoe heel uiteenlopende talenten kunnen leiden tot innovatieve en vooral onverwachte out-of-the-box oplossingen. De leerlingen doorlopen verschillende fases van het design thinking, een proces, waarbij dúrven experimenteren, lessen trekken uit mislukte experimenten en halsstarrig blijven proberen centraal staan.

https://www.youtube.com/watch?v=Qi5O9PLUjmo&feature=youtu.be

Meer informatie: www.technopolis.be