Toeristen trekken steeds gretiger de portefeuille in ons land. Vorig jaar zijn de uitgaven van toeristen met 6,4 procent naar 87,5 miljard euro gestegen. Deze bestedingen komen hoofdzakelijk van binnenlandse toeristen.

Toeristen trekken steeds gretiger de portefeuille in ons land. Vorig jaar zijn de uitgaven van toeristen met 6,4 procent naar 87,5 miljard euro gestegen. Deze bestedingen komen hoofdzakelijk van binnenlandse toeristen.

De uitgaven van buitenlandse toeristen blijken (gecorrigeerd voor prijseffecten) sinds 2010 te zijn verdubbeld. Inmiddels is de toegevoegde waarde van de toeristische sector goed voor 4,4 procent van het Nederlandse bbp.

Insight door ABN AMRO:


Loopt de indrukwekkende opmars van het toerisme in Nederland op zijn einde? Uit gegevens van de internationale reisorganisatie WTTC blijkt van niet. De bijdrage van het toerisme aan het Nederlandse bbp is klein, afgezet tegen andere Europese landen. En dat is niet alleen ten opzichte van mediterrane vakantielanden als Griekenland, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sterker nog: binnen de Europese Unie is de bijdrage van toerisme aan de eigen economie alleen in Litouwen en Polen lager dan in ons land.

Over een langere termijn verwacht ABN AMRO per saldo een toename van het toerisme in ons land. Meerdere factoren liggen hieraan ten grondslag. De groei van de wereldbevolking en de welvaart, de reislustige nieuwe generatie consumenten en de ‘kleinere wereld’ – mede door de toenemende transparantie die internet brengt – dragen bij aan de groei. In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal logeerpartijen van buitenlandse toeristen in ons land met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De toeristische bestedingen groeien daarmee ook verder.

Overtoerisme en spreiding

Nu is overtoerisme over heel de wereld meer dan ooit een onderwerp van gesprek. De ellenlange rijen voor de Eiffeltoren, de halvering van de lokale bevolking van Venetië en de sluiting van een toeristisch strand in Thailand zijn exemplarisch. Ook binnen Nederland is overtoerisme aan de orde: in Amsterdam werd bijvoorbeeld de bierfiets in drukke delen van de stad verboden.

Bij een hoge toerismedruk worden toeristische ervaringen minder authentiek. Buitenstedelijke gebieden in ons land kunnen daarom ‘overloop’ van toerisme creëren, als ze het momentum maar aangrijpen. Cruciaal is dat deze gebieden hun ‘digitale visitekaartje’ verder verbeteren – het regionale webplatform waarin ondernemers en overheid het aanbod aan musea, hotels, verblijfsrecreatie en festivals combineren; het liefst met een strategische timing van bijvoorbeeld exposities door musea.

Overheid en bedrijfsleven in Noord-Brabant wisten buitenlandse toeristen aan te spreken toen zij een overzichtelijk platform combineerden met tentoonstellingen over Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch. Hoewel het binnenlands toerisme achterbleef, biedt dit inspiratie. Welk buitenstedelijk gebied gaat het sterkst profiteren van de toename van het toerisme?

Met dank aan sectoreconomen Sonny Duijn en Loek Caris. In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws. Meer informatie: ABN AMRO, sector leisure