De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, nam met 4,3 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume, de voor prijs gecorrigeerde omzet, nam met 1,1 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, nam met 4,3 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume, de voor prijs gecorrigeerde omzet, nam met 1,1 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het jaar 2018 werd gezien als een topjaar voor de recreatiesector. De cijfers over 2019 zijn dus nog beter.

De omzet van hotels nam met 2,9 procent toe, het volume met 0,2 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 8,2 procent.

Het CBS geeft nog een toelichting op de seizoenscorrectie: "Met seizoencorrectie wordt het seizoenpatroon uit een cijferreeks verwijderd. Op basis van het gemiddelde seizoenpatroon van een langere periode worden de omzetcijfers van verschillende kwartalen aangepast, zodat ze vergeleken kunnen worden. Om een fictief voorbeeld te gebruiken: als de omzet in het tweede kwartaal gemiddeld 20% hoger is dan in het eerste kwartaal, maar in een gegeven jaar is het verschil 22%, dan bedraagt de werkelijke omzetgroei 1,22/1,20 = 1,017 oftewel 1,7%. Dit is een vereenvoudigde weergave van de daadwerkelijke methode van seizoencorrectie, maar daar komt het ongeveer op neer."

Laagste omzetgroei eet- en drinkgelegenheden in tweeëneenhalf jaar

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het tweede kwartaal 0,3 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Dat is de laagste groei in 2,5 jaar. De omzet van eet- en drinkgelegenheden groeit bijna vier jaar op rij. Het volume, de voor prijs gecorrigeerde omzet, daalde met 0,3 procent.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl