VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wil minder en grotere Natura 2000-gebieden. ‘Zodat natuur en economie elkaar niet in de weg zitten. Ik hou van natuur, óók omdat natuurgebieden ons vestigingsklimaat verbeteren.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wil minder en grotere Natura 2000-gebieden. ‘Zodat natuur en economie elkaar niet in de weg zitten. Ik hou van natuur, óók omdat natuurgebieden ons vestigingsklimaat verbeteren.

Maar we kunnen de boel niet zoals nu op slot zetten.’ Volgens LTO-voorzitter Marc Calon was de aanwijzing tien jaar geleden van ruim 160 aparte Natura 2000-gebieden een ‘vergissing’. Dat zeggen VNO-NCW en LTO-Nederland in De Telegraaf.

PAS

De Raad van State heeft onlangs het zogenoemde PAS-beleid naar de prullenmand verwezen. Volgens het Programma Aanpak Stikstof kunnen economische activiteiten in de buurt van natuurgebieden plaatsvinden op voorwaarde dat in de toekomst de toename van de uitstoot van stikstof in het gebied wordt aangepakt. De Raad van State heeft daar te weinig vertrouwen in. Als gevolg van die uitspraak liggen tal van projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en bedrijfsuitbreidingen stil.

VNO NCW pleit, naast het 'minder versnipperen' ook voor vergroting van het budget voor natuurbeheer.

Bron en meer informatie: www.vnoncw.nl

Alhoewel de PAS wetgeving vooral bedoeld is om uitbreiding in de veehouderij te toetsen, zagen we de PAS wetgeving ook opduiken in bezwaren tegen ontwikkelingen in de recreatiesector. (voorbeeld: Brouwerseiland)