Op 5 september organiseren de regiogemeenten de eerste verblijfsrecreatietop Holland boven Amsterdam. Tijdens de top praten overheden, brancheorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties met elkaar over de stappen die gezet moeten worden om de sector te versterken en hoe omgegaan kan worden met aanbod dat geen kansen meer heeft in de verblijfsrecreatie.

Op 5 september organiseren de regiogemeenten de eerste verblijfsrecreatietop Holland boven Amsterdam. Tijdens de top praten overheden, brancheorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties met elkaar over de stappen die gezet moeten worden om de sector te versterken en hoe omgegaan kan worden met aanbod dat geen kansen meer heeft in de verblijfsrecreatie.

Ambitie

Verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor in de regio Holland boven Amsterdam. Dat moet gekoesterd worden en daarom heeft de regio de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te zijn. Dit streven komt voort uit de visie die de regio afgelopen jaar heeft vastgesteld. Om deze ambitie te kunnen realiseren zullen ondernemers en overheden in beweging moeten komen. Naast het verzilveren van kansen in de markt, moeten zij ook aan de slag te met uitdagingen zoals; snel veranderende vraag, concurrentie, perspectiefloos aanbod en oneigenlijk en onwenselijk gebruik.

Harry Nederpelt, wethouder in Medemblik en voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland boven Amsterdam, “De opgaven binnen de verblijfsrecreatie zijn zeer complex en vragen om een integrale aanpak. De verblijfsrecreatie krijgt daarom ook landelijk veel aandacht vanuit het ministerie van BZK en de VNG, die gezamenlijk een landelijke actieagenda hebben opgesteld. In navolging op de landelijke Vakantieparkentop organiseren wij daarom voor ons een regionale Verblijfsrecreatie top.”

Sector versterken

Tijdens deze top worden de kansen en uitdagingen in de verblijfsrecreatie besproken en worden de stappen verkend die gezet moeten worden om de sector te versterken.

Harry Nederpelt: “Het is belangrijk om goede ondernemers optimaal te faciliteren in het benutten van marktkansen. Daarnaast is er ook sprake van aanbod dat niet meer voorziet in de vraag van onze toeristische bezoekers. Voor dit deel van het aanbod moeten we op zoek naar structurele oplossingen, het zou zomaar een oplossing kunnen zijn voor huisvestingsproblemen elders. Hiervoor moeten we dus breed aan de slag met de collega’s van wonen en het sociale domein en de ondernemers en eigenaren van dat deel van het aanbod. Dit zal zeker niet makkelijk zijn, maar we moeten er in de regio mee aan de slag om de verblijfsrecreatiesector vitaal te houden.”  

Meer informatie: www.nhn.nl