De sector toerisme zorgt voor een steeds grotere bijdrage aan de Nederlandse economie. Het Bruto Nationaal Product van toerisme is inmiddels groter dan van landbouw. De landbouw heeft een eigen ministerie en een sterke lobby. Dat zou de recreatiesector ook moeten hebben. Dat pleidooi hielden Jos Vranken (directeur NBTC) en Hans van Leeuwen (trendwatcher / Pleisureworld NRIT) in het programma Spraakmakers op Radio 1.

De sector toerisme zorgt voor een steeds grotere bijdrage aan de Nederlandse economie. Het Bruto Nationaal Product van toerisme is inmiddels groter dan van landbouw. De landbouw heeft een eigen ministerie en een sterke lobby. Dat zou de recreatiesector ook moeten hebben. Dat pleidooi hielden Jos Vranken (directeur NBTC) en Hans van Leeuwen (trendwatcher / Pleisureworld NRIT) in het programma Spraakmakers op Radio 1.

Regie op toerisme

Maar de sector dient ook de hand in eigen boezem te steken. Er is geen centrale regie vanuit de overheid, maar ook de brancheorganisaties die een link hebben met de gastvrijheidssector zijn slecht met elkaar verbonden.

Zowel Hans van Leeuwen als Jos Vranken pleiten voor een minister van toerisme. Deze sector heeft dat nodig omdat de sector op dit moment bijzonder verdeeld is. Vranken onderschrijft het belang van centrale regie - met een eigen minister: "Maar wel een minister met mandaat, die niet hoeft te bedelen bij andere ministeries."

Ook op lokaal niveau is de samenwerking niet optimaal. Iedere regio, 'de postzegeltjes', heeft zijn eigen toeristenbureau en de grensoverstijgende initiatieven komen nauwelijks van de grond. Van Leeuwen: "Een groot probleem is de kneuterigheid, kleinschaligheid en incompetentie van het bestuurdersnetwerk in Nederland op het gebied van toerisme."

Overtoerisme is probleem en oplossing

Ook de term 'Overtoerisme' komt aan bod. Jos Vranken: "In het verleden hebben we vooral gefocust op méér bezoekers en méér bestedingen door toeristen. Nu kijken we steeds beter naar de belangen van de bewoners. Als bewoners zich fijn voelen op een plek, dan straalt dat uit op gasten van buiten." Oplossingen liggen volgens Vranken vaak op het gebied van samenwerking; "Een dorp als Giethoorn kampt met de problematiek van overtoerisme; vooral door veel Aziatische toeristen. Wij weten dat deze toeristen graag gaan winkelen tijden hun vakantie. Op 20 minuten afstand ligt Zwolle, waar de retail wel een impuls kan gebruiken."

Beluister het hele interview op: www.nporadio1.nl