Er komt een bijzonder stuk erfgoed in Nederland te koop in het Drentse dorp Veenhuizen. Dit zogeheten Ensemble bestaat uit circa 114 hectare grond met daarop circa 80 monumentale rijksgebouwen.

Er komt een bijzonder stuk erfgoed in Nederland te koop in het Drentse dorp Veenhuizen. Dit zogeheten Ensemble bestaat uit circa 114 hectare grond met daarop circa 80 monumentale rijksgebouwen.

Zie ook artikel op Pretwerk: Exploitant erfgoed behoort tot top Britse groeibedrijven

Met de consultatie wil het Rijksvastgoedbedijf inventariseren welke partijen interesse hebben om het gebied te kopen en te ontwikkelen. De invulling van functies staat nog niet vast, maar ook horeca en recreatie kunnen tot de mogelijkheden behoren. Op het terrein wonen en werken nu al mensen. Hun rechten en huurcontracten worden gerespecteerd. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om dit Ensemble in één keer te vervreemden. Een consortium heeft al haar interesse kenbaar gemaakt.

Het Rijksvastgoedbedrijf vervreemdt haar vastgoed in beginsel via een openbare inschrijving. Dit is echter alleen zinvol als er meerdere belangstellenden zijn. Vanwege de omvang en de bijzondere aard van het Ensemble wil het Rijksvastgoedbedrijf weten of er meer interesse is. Daarom wordt gestart met een belangstellendenregistratie. Als hierna blijkt dat meerdere partijen belangstelling hebben, zal het Rijksvastgoedbedrijf overgaan tot een openbare inschrijvingsprocedure met voorselectie. Deze selectie vindt plaats op basis van geschiktheid van partijen en de kwaliteit van hun visie op de toekomst van Veenhuizen. Mochten er geen belangstellenden zijn, dan zal het Rijksvastgoedbedrijf een procedure met alleen het consortium starten.

Rijke historie
Aan het begin van de negentiende eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Hier kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen. Landlopers werden er tewerkgesteld en weeskinderen moesten er verplicht naar school. Dit ambitieuze experiment op het gebied van armenzorg, resocialisatie en heropvoeding wordt vaak gezien als een voorbode van de moderne verzorgingsstaat.

Verzameling monumentale gebouwen
In 1859 werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp toen kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan. Veenhuizen heeft diverse (voormalige) gestichten, vele monumentale woningen en voorzieningen in een bosrijke omgeving. Het verleden als weldadigheidskolonie is nog steeds zichtbaar in de strakke, hiërarchische ordening van lanen, beplanting en gebouwen. Samen met zes andere Koloniën van Weldadigheid is Veenhuizen genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Aandacht voor verleden en toekomst
Een deel van Veenhuizen blijft eigendom van de Nederlandse Staat, waaronder twee nog functionerende gevangenissen en agrarische gronden. Gebouwen en percelen die geen rijksdoel meer dienen, worden afgestoten. De nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling

Heeft u interesse?
Belangstellenden dienen zich uiterlijk 1 oktober 2019 aan te melden via Biedboek.nl. Een uitgebreide omschrijving van het Ensemble, de procedure en de belangstellendenregistratie vindt u in de brochure die u kunt downloaden via ‘Download meer informatie’.

Het belangstellingsformulier en objectinformatie zoals plattegronden, kadastrale gegevens, diverse onderzoeksrapporten vindt u in een aparte dataroom. U ontvangt tegen betaling van € 75,- een toegangscode voor deze dataroom. Het belangstellingsformulier dient u volledig ingevuld uiterlijk 1 oktober 2019 naar het Rijksvastgoedbedrijf terug te sturen.

Bezichtigingsmogelijkheden
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt belangstellenden die toegang hebben gekregen tot de dataroom, de mogelijkheid een aantal gebouwen te bezichtigen. Aanmelden hiervoor kan alleen digitaal via de biedboekpagina. Bezichtigen kan alleen als u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen.

Belangrijke data
Start publicatie: 27 juni 2019
Uiterlijke datum inleveren belangstellingsformulier : 1 oktober 2019
Start vervreemdingsprocedure (in beginsel): 4 november 2019

Foto's: Rijksvastgoedbedrijf

Meer informatie: www.biedboek.nl